Obliba tepelných čerpadel roste raketově. Nejvíce přibývají u novostaveb, přechází na ně i bytové domy či chaty

Poptávka po tepelných čerpadlech rostla v tuzemsku posledních deseti letech v průměru o 5 až 8 procent. Kvůli strachu uživatelů z nedostatku plynu či zvýšení dotací na toto řešení však v letošním roce poptávka roste výrazně více, a to o zhruba 50 procent. Nejvíce si tepelná čerpadla pořizují lidé do nových rodinných domů, vzhledem k sezónnosti užívání je pa k v kombinaci s fotovoltaickými panely preferují i lidé pro rekreační objekty. V posledních měsících tepelná čerpadla začínají vyhledávat i SVJ, která se chtějí zbavit závislosti na plynovém vytápění.

Strach lidí z nedostatku plynu , růst cen elektřiny a z výšení dotací až na 180 tisíc korun jsou hlavní dva důvody stoupající poptávky po tepelných čerpadlech. „ Dlouhodobý trend prodejů tepelných čerpadel meziročně neustále narůstá, v posledních letech se růst pohyboval mezi 5 až 8 procenty. Letos však výrazně překonává roky minulé, aktuálně činí v meziročním srovnání 50 procent,“ uvádí Ondřej Popelka , vedoucí technického oddělení ToP společnosti Enbra, která se zabývá prodejem a servisem otopné techniky.

S přihlédnutím k současné situaci vývoj e energetiky a zdrojů pro výrobu tepla je vytápění tepelnými čerpadly podle něj nejvhodnější řešení. „ I když se zdražují celkově všechny energie včetně elektrické, je momentálně tepelné čerpadlo vnímáno jako zdroj, který je pro vytápění nejméně závislý na d odávkách energií ,“ říká Popelka. Na druhou stranu je však nutné mimo pořizovací náklady přihlédnout i k provozním nákladům , které zahrnují například pravidelné roční servisní prohlídky či pozáruční opravy – právě ty celkovou návratnost tepelného čerpadla zvyšují.

Trend rostoucí obliby tohoto řešení by přitom měl i nadále pokračovat. Podle loňských odhadů společnosti BRG mělo dojít z hlediska počtu prodaných tepelných čerpadel na českém trhu mezi roky 2021 a 2025 k nárůstu o více než třetinu. Aktuáln í situa ce na trhu však dosavadní odhady výrazně upravuje. „ Vzhledem k rostoucím cenám plynu aktuálně odhadujeme, že do roku 2025 stoupne prodej tepelných čerpadel v Česku oproti loňskému roku o polovinu,“ doplňuje Ondřej Popelka.

Růst popularity tepelných čerpadel ukazují i data z analýzy Komory obnovitelných zdrojů energie. Podle ní z 50 tisíc domácností, které si vloni pořídily obnovitelný zdroj energie, sáhla téměř polovina z nich po tepelném čerpadle. Aktuálně je tak využívá více než 130 tisíc tuzemských domácností.

Nejvíce u novostaveb, SVJ nahrazují plynové vytápění

Z jednotlivých typů nemovitostí si lidé tepelná čerpadla nejčastěji pořizují do rodinných domů. Největší poptávka po tomto řešení je podle Popelky u novostaveb, objevuje se ale i u starších zateplených i nezateplených domů. Alternativu pro dosavadní plynové zdroje vytápění pak hledají i bytové domy. „ Do popředí se dostávají poptávky na velké tepelné zdroje pro bytové domy, kdy se SVJ chtějí zbavit závislosti na plynovém vytápění a mít tak ply nové kotle jako zálohu ,“ říká vedoucí oddělení ToP společnosti Enbra.

Rostoucí o bliba tepelných čerpadel se výrazně propisuje také do rekreačních objektů. Nahrává jim skutečnost, že se začátkem chatařské sezony se také začíná zvyšovat vliv slunečního záře ní. „Proto jeden z nejvýhodnějších zdrojů ohřevu vody je solární systém. Při kombinaci s tepelným čerpadlem, především v zimním období, se tak zvyšuje i životnost tepelného čerpadla,“ uvádí Ondřej Popelka.

Dalším důvodem je také snaha uživatelů o hledání jednoduchých a efektivních řešení pro objekty, které nevyužívají každodenně, ale pouze pro nárazovou rekreaci. Podle Popelky lze v souvislosti s vytápěním a ohřevem teplé vody tento trend pozorovat zejména v posledních pěti letech. V případě ohřevu teplé v ody tak lidé v praxi čím dál častěji sahají po ohřívačích s tepelnými čerpadly, kterým postačí jednoduchá zásuvka.

„Jejich chod zároveň vyžaduje pouze menší jistič, což je vzhledem k často horší vybavenosti chaty v tomto ohledu značná výhoda. Trend s jedn oduchými řešením i k nám postupně přichází ze západních zemí, dalším klíčovým parametrem je také co největší úspora energie a financí . Proto se nejen do chat vrací fotovoltaické panely v kombinaci s tepelným čerpadlem, jelikož pořizovací náklady a návratnos t solárního ohřevu při použití dotace je v horizontu několika let,“ doplňuje Ondřej Popelka.

Že růst popularity tepelných čerpadel není pouze aktuálním trendem, ale lze ho sledovat dlouhodobě, potvrzují i data Českého statistického úřadu . D louhodobě totiž roste množství bytů, u nichž je právě tepelné čerpadlo hlavním zdrojem vytápění. Zatímco v roce 2010 byl podíl těchto nemovitostí jen lehce přes 4 procenta, v roce 2018 jich už bylo 10,5 procenta. Velkou zásluhu na tom mají také dotační tituly, podle posl edních dat ministerstva průmyslu a obchodu se na konci minulého desetiletí pohyboval podíl tepelných čerpadel pořízených z dotací okolo 80 procent.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *