Zdravotnictví

Na klinice Repromeda vyvinuli genetický test PANDA Carrier. Umí odhalit více než sto monogenních chorob i příčiny opakovaného potrácení

Každý rok se v Evropě narodí jedno až dvě procenta dětí se závažným genetickým onemocněním, jakým je například cystická fibróza, spinální muskulární atrofie či hluchota. Jedná se o nemoci, které jsou způsobeny nefunkčností jednoho z našich genů. Předejít se jim dá pomocí…

Pocit bezpečí díky rutině?

Návyky, rituály a tradice představují neustále opakující se vzorce chování. Jedná se až o rutinní činnosti, jejichž smysl a průběh si téměř neuvědomujeme, ale právě ty našemu životu dodávají pocit bezpečí. Zvyk je železná košile   Zvyk je železná košile, znáte…