Tag Archive for TSB

Brno jako jediné město v republice využívá pro kontrolu stožárů veřejného osvětlení zařízení od společnosti Mastap. Službu nabízí i ostatním municipalitám

Město Brno v současnosti spravuje více než 34 tisíc stožárů veřejného osvětlení. Technické sítě Brno, městská společnost, která je za správu světelných míst v Brně zodpovědná, k jejich pravidelné revizi využívá speciální zařízení od společnosti MASTAP GmbH, jež nabízí rychlé bezdrátové měření s přehlednými a…

Technické sítě Brno vyměňují tisíce starých svítidel za úsporné LED. Pomáhají dotace Ministerstva průmyslu a obchodu

Dotaci z Národního plánu obnovy, která pomůže zkvalitnit veřejné osvětlení ve městě a zároveň přispěje k úspoře elektrické energie, získaly Technické sítě Brno. Finanční podporu obdržela společnost poprvé v roce 2022 a postupně ji využívá k výměně starých venkovních svítidel. Výzva Ministerstva průmyslu a…

Technické sítě Brno nabídnou své know-how z oblasti veřejného osvětlení ministerstvu i dalším městům v České republice

Světelné znečištění má negativní dopad na zdraví lidí i na životní prostředí. O regulaci množství rušivého světla se v Česku snaží nová technická norma. Přestože zatím není právně závazná, vyvolává diskuzi mezi laiky i odbornou veřejností. S připomínkami, které mohou pomoci zlepšit obsah…

Technické sítě Brno nabízí stabilní a dlouhodobé zaměstnání. O své zkušenosti se dělí i s žáky středních škol a učilišť

Nejen provozní elektrikáři a lidé z oblasti informačních technologií jsou zaměstnanci, které ve svém týmu rády přivítají Technické sítě Brno. Poskytovatel městských služeb nabízí pracovníkům stabilitu s důrazem na rovnováhu pracovního a soukromého života. Některé zaměstnance si firma spravující veřejné osvětlení, provoz…

V Brně byla dokončena poslední část pasportizace kolektorové sítě. Zjištěné výsledky pomohou s plánem oprav a rekonstrukcí

Pasportizace druhé nejrozšířenější kolektorové sítě v České republice, jinými slovy její prověření, zmapování a zaevidování, byla dokončena. Postarala se o ni městská společnost Technické sítě Brno, která je vlastníkem a obstaravatelem rozsáhlé brněnské kolektorové sítě. V rámci pasportizace se cílenými destruktivními a laboratorními metodami…

Provoz kabelovodů je prakticky bezúdržbový. Mezi Dornychem a Plotní bude zprovozněn pětikilometrový úsek

Instalace kabelovodů je v dnešní době součástí už prakticky každého vznikajícího developerského projektu. Mezi hlavní výhody totiž patří minimální nutnost kopání do země při možných potížích. Pokud se kabelovody budují takzvaně na „zelené louce“, je jejich výstavba výrazně jednodušší, levnější i…