O projektu

Projekt STATISTICKY[cz] je primárně určený médiím a zpravodajským agenturám, kterým se nabízí jako zdroj hodnotných a statisticky podložených informací. Informace jsou získávány ve spolupráci s předními českými PR agenturami.

Hlavním cílem zpravodajského portálu je pravidelně přinášet zajímavá fakta z vybraných oblastí českého trhu v ucelené podobě a s maximálním důrazem na přehlednost.

Veškeré podklady jsou volně šiřitelné. Redakční obsah lze přebírat bez jakéhokoliv omezení.

Základem redakčního obsahu jsou zajímavé průzkumy doplněné o názory odborníků z příslušných oblastí. K jednotlivým tématům se vyjadřují také zastřešující asociace či jiné subjekty s charakterem vhodné nezávislé instituce.