Popsané lavice, zničený nábytek, vysklená okna. Školní rok je tu, pojistěte svoje dítě proti odpovědnosti

Se začátkem školního roku přicházejí rodičům školáků každoroční výdaje. Nové aktovky a batůžky, psací potřeby, sešity, pomůcky do výtvarky, tenisky do tělocviku, učebnice. K tomu se postupně přidávají platby za různé kroužky, školní akce, výlety… Není divu, že se rodinný rozpočet řádně prohne. A to vás ještě mohou zaskočit nečekané výdaje v podobě plateb za škody, které váš potomek při svých školních i poškolních alotriích způsobí. Že vaše dítě není žádný ničitel? I tak může nešťastnou náhodou nějakou škodu zavinit. A nezapomínejme na to, že v kolektivu vrstevníků děti občas ztrácejí zábrany, které mohou mít doma, a snadněji se zapojují do různých lotrovin.

Poškozená skla, popsané lavice či třeba i rozbitý tablet

Škod, které děti mohou způsobit, je celá řada. „Během přestávky se syn bavil s kamarády na chodbě. Předváděli se, rozhazovali rukama, poskakovali a najednou syn vletěl do prosklených dveří, které předělovaly chodbu. Nic se mu nestalo, sklo mělo drátěnou vložku, takže se nerozbilo, ale popraskané bylo dost,“ líčí Marcela Procházková, maminka žáka sedmé třídy základní školy z Olomoucka. „U nás ve škole se nejčastěji setkáváme se škodami způsobenými našimi žáky ve formě popsaných lavic, rozbitého skla nebo ulomených dvířek ze skříněk,“ doplňuje příklady typických škod Dalibor Horáček, zástupce ředitele na Tyršově základní škole v Brně. Krom toho ovšem mohou vzniknout i výraznější škody, například v podobě převrhnutého monitoru v počítačové učebně, rozbitého výukového tabletu či zničeného náčiní v tělocvičně.

Co říká zákon

Jakmile škoda nastane, jednou z prvních otázek, které padnou, jistě bude, kdo ji zaplatí. Ne vždy to totiž musejí být pouze rodiče. Zde je nutné zabrouzdat do legislativy, konkrétně odpovědnosti k náhradě škod zaviněných nezletilou osobou. „Zákon se v tomto ohledu v prvé řadě ohlíží na to, zda dítě, které škodu způsobilo, bylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. V případě školáků můžeme usuzovat, že jsou již dostatečně rozumově vyspělí a ve většině případů tedy tato podmínka splněna bude,“ vysvětluje advokát Michal Hon. Do hry ovšem vstupuje ještě druhá proměnná, a to povinnost dohledu nad nezletilou osobou. Ta primárně náleží rodičům, v době školní docházky či během aktivit organizovaných školou ji však přebírá škola, v době návštěvy kroužku poté vedoucí kroužku a tak podobně. „Pokud osoba povinná vykonávat nad dítětem dohled tuto svoji povinnost zanedbala, musí se na proplácení škody podílet. V případě, že by nebyla splněna podmínka dostatečné rozumové vyspělosti dítěte, pak dokonce odpovědná osoba či organizace, která dohled zanedbala, musí uhradit škodu celou. Když se prokáže, že povinný dohled zanedbán nebyl a dítě zároveň bylo již dostatečně rozumově vyspělé, pak nese odpovědnost samo dítě. Fakticky se však promítne povinnost náhrady škody spíše do finanční sféry jeho rodičů,“ doplňuje Michal Hon.

Pojištění odpovědnosti rodinného rozpočtu ulehčí

Způsobí-li tedy vaše dítě v době školní výuky škodu, ať už přímo škole, nebo třeba také spolužákům, v prvé řadě se zajímejte, zda škola nezanedbala povinnost dohledu nad dítětem. Pokud se zanedbání dohledu neprokáže, bude úhrada škody jen na vás. „Synův střet s prosklenými dveřmi viděla přímo dozorující učitelka, nemohla mu ale nijak zabránit. Proto jsem se s vedením školy dohodla, že celou škodu zaplatím já. Situaci mi finančně ulehčil fakt, že mám pro syna sjednanou pojistku odpovědnosti,“ uvádí dále Marcela Procházková. Právě pojistka odpovědnosti je pro rodiče v případech řešení škod, které jejich děti způsobí, značnou pomocí. „Rodiče nejčastěji poptávají pojištění odpovědnosti, když jejich děti jedou na různé školní výlety a akce. Kupodivu ale poměrně podceňují lyžařské kurzy. I na nich přitom může dojít ke škodě – ne tolik na majetku, jako spíše zdraví. Ve chvíli, kdy děti ještě příliš na lyžích neumějí, roste riziko, že někoho během kurzu zraní. I tyto případy přitom pojištění odpovědnosti kryje,“ podotýká Michal Kozub, ředitel produktových inovací Direct pojišťovny, která nabízí pojištění odpovědnosti v limitech 3 až 25 milionů, jenž navíc pokrývá všechny členy domácnosti.

Prohlášení o plné odpovědnosti rodičů? Jen cár papíru

S ohledem na školní výlety, exkurze či lyžařské kurzy je potřeba dále poukázat na poměrně rozšířený, ovšem zcela scestný jev. Některé školy dávají před odjezdem na akci rodičům podepisovat prohlášení, v němž se snaží celou odpovědnost za případné škody rovnou přenést na rodiče. To však ze zákona není možné. Jak již bylo naznačeno výše, legislativa jasně určuje, že během školou organizovaných akcí spadá povinnost dohledu nad dítětem na školu. Pokud tak dítě při školním výletě například poškodí vitrínu v muzeu, přičemž se prokáže, že pedagogický dozor zanedbal svou povinnost dohledu – například se zdržoval v jiné místnosti –, podělí se o náhradu škody dítě (tedy de facto rodiče) a škola. V tomto konkrétním případě nemůže škola žádat po rodičích, aby škodu uhradili celou, a nepomůže jim v tom ani ono zmíněné podepsané prohlášení. Samozřejmě, pokud by škola prokázala, že dohled nad dítětem nezanedbala, opět by celou škodu hradili pouze rodiče.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *