Znevýhodněné kraje mohou získat dotace na kvalitnější péči o seniory

Senioři mohou získat kvalitnější péči díky dotacím ze Švýcarských fondů. V rámci programu švýcarsko-české spolupráce byla totiž vypsána dotační výzva, která podpoří projekty z oblasti sociálních služeb poskytovaných seniorům. Pro aktuální výzvu je alokováno více než 123 milionů korun, o peníze však mohou žádat pouze projekty realizované v Moravskoslezském, Olomouckém nebo Zlínském kraji.

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vypsalo dotační výzvu, která má přinést zlepšení kvality a dostupnosti sociální péče pro seniory. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zavádějící nové metody práce se staršími lidmi. Instituce mohou získat finance rovněž na rekonstrukce budov, nákup vybavení, ale i vznik domovů se zvláštním zaměřením, například domovů pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Registrační žádosti o dotace mohou být podávány od 18. června do 18. srpna 2010 přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Dotacemi mohou být podpořeny jak projekty ambulantní péče, tak i terénních sociálních služeb. Podmínkou v získání dotace je kombinování záměrů. Projekt tedy musí například obsahovat záměr zavádění nových metod a zároveň humanizaci pobytových služeb,“ upozornil Dušan Fibingr, ředitel společnosti Renards, která tuzemským firmám poskytuje dotační poradenství. „Finanční dotaci získají pouze záměry, které jasně prokážou souvislost projektu se zlepšením podmínek pro seniory. Účinnost podporovaných aktivit na seniory musí být měřitelná,“ doplnil Fibingr.

Žádosti o dotace na projekty zkvalitnění péče o seniory mohou předkládat kraje, obce nebo jimi zřízené organizace. Výzva podporuje také projekty neziskových či společenských organizací. Minimální výše grantu na jednotlivý projekt je 17,7 milionů korun, přitom instituce mohou ze švýcarských fondů získat až 60 % celkových oprávněných výdajů záměru. V případě, že je projekt spolufinancován z veřejných rozpočtů, může výše dotace dosahovat až 85 % nákladů. Finanční prostředky budou institucím vyplaceny zpětně až po předložení dokumentů o uskutečnění předložených záměrů.

V této výzvě jsou zvýhodněny projekty technické asistence nebo projekty zaměřené na budování institucí a záměry neziskových organizací. Takové projekty mohou z grantu získat finanční podporu v celkové výši výdajů,“ sdělila Jana Jakubů, specialistka společnosti Renards na dotační poradenství v oblasti sociální péče. „Program švýcarsko-české spolupráce má přinést rozvoj okrajovým nebo znevýhodněným regionům, které při přidělování finančních prostředků většinou přicházejí zkrátka. Proto mohou o dotace žádat pouze projekty realizované ve třech moravských krajích, a to Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském,“ zdůraznila Jakubů.

Předkládané projekty by měly obsahovat výhradně aktivity, které vycházejí z Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 – 2010. Cíle projektů by se dále měly řídit prioritami krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb.