Smart metery umožní zákazníkům i dodavatelům efektivněji nakládat s elektrickou energií. Zároveň jsou klíčové pro rozvoj chytrých sítí

Nezbytným krokem pro rozvoj energetické infrastruktury v Česku a na Slovensku je plánované zavádění chytrých elektroměrů – takzvaných smart meterů. Tato moderní zařízení umožňující flexibilní komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem energie budou do roku 2027 povinná u všech odběrových míst se…