Zaměstnání

Nejstabilnější pozice v průmyslových firmách jsou konstruktér či vývojář. Míru fluktuace zde snižují generační zaměstnavatelé

Zhruba pětina zaměstnanců stráví na jedné pracovní pozici více než patnáct let. Celkový průměr přitom zvyšují takzvaní generační zaměstnavatelé, často průmyslově orientované firmy s dlouhou tradicí, kde pracovníci působí i celý život. Mezi nejstabilnější pozice se v tomto odvětví řadí konstruktéři, vývojáři…