Společnost dm zvýšila mzdy, nejvíce si polepšili spolupracovníci na nižších pozicích

Společnost dm od 1. ledna 2023 zvýšila mzdy všem svým spolupracovníkům. Nejvíce si polepší lidé na nižších pracovních pozicích, kterým bude mzda zvýšena o 12 procent. Společnost dm tak chce zamezit rozevírání nůžek mezi jednotlivými pozicemi. V dm drogerii se jedná již o třetí zvýšení mezd za uplynulých 13 měsíců.

 

Rozdílné zvýšení zamezuje rozevírání nůžek mezi pozicemi

Spokojenost spolupracovníků a atraktivita jako zaměstnavatele je pro společnost dm drogerie markt jedním z dlouhodobých cílů. Společnost proto hned na začátku roku 2023 zvýšila mzdy. „Mzdy všech spolupracovníků byly zvýšeny rozdílně. Větší procentuální zvýšení se týká prodavaček/pokladních prodejen a skladových dělníků našich logistických center, kterým byla mzda zvýšena o 12 procent,“ přibližuje Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie markt. Upozorňuje, že takových pozic je ve společnosti dm většina, a dodává, že průměrný nárůst mezd představuje celkem 10,98 procenta.

Tímto krokem reaguje dm drogerie markt na ekonomické změny. „Věříme, že opatření alespoň částečně zmírní pokles reálných mezd a pomůže všem spolupracovníkům lépe zvládnout aktuální nelehké období. Přestože inflace dopadá na nás všechny, osobám s nižšími příjmy přináší výraznější komplikace, proto jsme se rozhodli pro procentuálně rozdílné zvýšení,“ vysvětluje Peroutka.

Za poslední rok přitom dm drogerie markt zvyšovala mzdy již potřetí. K 1. lednu 2022 byly zvýšeny o 4 procenta a dále mimořádně také 1. července o 8 procent pro nemanažerské pozice a o 4 procenta pro pozice manažerské. Společnost dm může k těmto krokům přistoupit zejména díky ekonomické stabilitě, kterou prokázala i v minulém složitém období, a díky růstu produktivity práce. V obchodním roce 2021/2022 zvýšila dm obrat o 11,38 procenta na 13,8 miliardy korun. „Dynamického růstu bychom nedosáhli bez společného úsilí všech našich spolupracovníků, kteří odvádějí skvělou práci, za což jim děkujeme,“ zdůrazňuje závěrem Peroutka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *