Startují digitální technické mapy krajů. Obcím ulehčí plánování i administrativu

Od 1. července letošního roku vznikají obcím nové povinnosti v souvislosti s projektem krajských digitálních technických map. Města a vesnice musejí v rámci nich povinně aktualizovat data o svém polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře. V tuto chvíli by tak již radnice měly mít jasno, zda svoji editorskou činnost zajistí samy, nebo ji svěří externímu dodavateli. „Nerespektovat zákonnou povinnost se nemusí vyplatit. Odpovědnost za chyby či nejasnosti v projektech pak může jít za obcemi,“ říká ve svém komentáři Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Dle vyhlášky 393/2020 Sb. má od 1. července 2024 každá obec povinnost aktualizovat data o své dopravní a technické infrastruktuře (DTI) do krajských Digitálních technických map (DTM). V praxi to znamená, že pokud se radnice rozhodne například pro stavbu nebo rekonstrukci chodníku, kanalizace či veřejného osvětlení, je povinna převzít od stavebníka, potažmo zeměměřického inženýra, veškeré detaily o novém stavu polohopisné i výškopisné situace i další informace. Ty následně musí v jednotném výměnném formátu (JVF) vložit do DTM kraje.

Zanedbávat stanovenou zákonnou povinnost se nevyplatí. Nový stavební zákon totiž vlastníkům technické infrastruktury ukládá odpovědnost za škody způsobené nesprávnými nebo neaktuálními daty o jejich infrastruktuře v DTM. Za případné chyby v projektech tak mohou být v dané souvislosti popotahovány obce. Roli editora v projektu DTM mohou města a vesnice zajistit vlastními kapacitami, obvykle však vsázejí na pomoc externích dodavatelů, často stávajících partnerů pro poskytování geoinformačních služeb.

Vlastní mapový portál smysl neztrácí

Samotný projekt nabízí starostům příležitost zlepšit efektivitu plánování územního rozvoje, zjednodušit řešení krizových situací či ulehčit správu majetku a optimalizovat náklady. Veškeré informace o své DTI budou mít navíc jednoduše dostupné na jednom místě. Nabízí se proto otázka, zda se jim nyní ještě vyplatí investovat do vlastních mapových portálů.

V dané souvislosti si je nutné uvědomit, že DTM je celostátní projekt, který slouží zejména k problematice stavebního řízení. Vlastní mapová aplikace nabízí daleko širší možnosti užití na běžné, každodenní činnosti obcí a komfortnější uživatelské rozhraní. Jako ideální varianta se proto jeví provoz vlastního mapového projektu, ze kterého se potřebná data automaticky synchronizují do DTM.

Automatickou synchronizaci umožňuje například aplikace GisOnline.cz. Obce a města mají díky ní k dispozici projekt ušitý na míru svým potřebám. Mapová aplikace GisOnline.cz eviduje veškerá podání (vložení) do systému IS DMVS. Data dopravní a technické infrastruktury jsou zobrazována s aktuální ortofotomapou, územním plánem, pasporty, ale hlavně s katastrem nemovitostí. Některá data dokáže aplikace dokonce zobrazit ve 3D. Součástí mapového projektu mohou být i nástroje pro hlášení závad a komunikaci s občany. Zároveň v rámci jedné služby daná vesnice či město zásluhou modulu DTM jednoduše plní i zákonné povinnosti v souvislosti s DTM.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *