Firemní sběr vysloužilých elektrospotřebičů zatím vede Alza, od dubna odevzdala prostřednictvím míst zpětného odběru REMA Systém 26 tun

Soutěž ve sběru vysloužilých elektrozařízení společnosti REMA Systém vede Alza.cz. Po dvou měsících od startu soutěže v rámci projektu Zelená firma vysbírala již 26 tun starých elektrospotřebičů. Intenzivním sběrem tak Alza.cz podporuje své udržitelné aktivity a rozvíjí ESG zodpovědnost. Díky sběru elektroodpadu a následné recyklaci lze totiž ušetřit významné množství vzácných kovů, ale i elektrické energie, vody a dalších surovin.

Druhý ročník soutěže spadající pod projekt Zelená firma probíhá od 1. dubna až do 15. října 2024. Společnost REMA Systém umožňuje českým podnikům odevzdávání elektrozařízení přímo na pracovištích, čímž jim usnadňuje logistiku sběru a lépe je motivuje. Do soutěže se již zapojilo 94 firem, které význam šetrné likvidace elektrozařízení vnímají jako důležitou součást ESG aktivit.

„Velký zájem o sběř vysloužilých elektrospotřebičů nás nadchnul. Vnímáme to jako signál, že si české podniky, včetně těch největších jako Alza.cz, uvědomují důležitost ESG problematiky. Podporou sběru ovlivňují koncové spotřebitele i celé komunity,“ zdůrazňuje David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice. „Společně tak pomáháme chránit přírodu, a to právě díky podpoře třídění odpadních elektrozařízení a odevzdávání i malých spotřebičů. Je důležité, aby nebyly vyhazovány do směsného odpadu a neničily tak životní prostředí,“ dodává David Chytil.

Dva měsíce po startu soutěže je nejaktivnějším účastníkem Alza.cz, které se od 1. dubna podařilo odevzdat do sběrné sítě společnosti REMA Systém celkem 26 tun starých elektrospotřebičů. „Soutěž v projektu Zelená firma je dobrým způsobem, jak motivovat české firmy k udržitelnému chování. ESG aktivity jsou pro nás prioritou, proto jsme se s chutí zapojili,“uvádí Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.

Význam sběru vysloužilých elektrozařízení dokládá například statistika z roku 2022, kdy každý Čech vyprodukoval v průměru 553 kg směsného odpadu. Přestože každý odevzdal k šetrné likvidaci 14,4 kg odpadního elektra, bohužel zhruba 2,82 kg drobných elektrozařízení na osobu se ke správné recyklaci nedostalo. Každý Čech tak v průměru zamezil úspoře 1,35 kWh elektrické energie nebo 5,21 kg CO2.

V kategorii firem s více než tisíci zaměstnanci se v čele sběrové soutěže REMA Systém drží po prodejci Alza.cz ještě společnosti O2a Meopta. V kategorii firem s 251 až 1000 zaměstnanci prozatím vede elektrotechnická společnost Eltodo a v kategorii 51 až 250 zaměstnanců aktuálně vítězí strojírenská firma Královopolská. Lídrem ve sběru vysloužilých elektrozařízení v kategorii firem do 50 zaměstnanců je pak VDC kancelářská technika.

Společnost REMA Systém nabízí zapojení do projektu Zelená firma zcela bezplatně, a to jakékoliv organizaci se sídlem v České republice. Díky tomu mají firmy i jejich zaměstnanci možnost jednoduše a pohodlně odevzdat odpadní elektrozařízení k šetrné recyklaci, čímž významně přispívají k ochraně životního prostředí. Sběr přitom není omezen jen na drobné elektrospotřebiče, spolupráce zahrnuje i svoz velkých elektrozařízení. Například odevzdáním jedné tuny praček je možné ušetřit 370 kWh elektrické energie, 172 m3 vody a 733 l ropy. Toto množství znamená i úsporu 1 752 kg CO2.Navíc je díky šetrné recyklaci tuny vysloužilých elektrospotřebičů možné opětovně získat 615 kg primárních surovin a ochránit tak cenné přírodní zdroje. Zelené firmy tímto krokem naplňují své závazky k udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Průběžná první místa ve sběrové soutěži Zelených firem

Kategorie firem 1001 zaměstnanců a více Alza.cz
Kategorie firem 251 až 1000 zaměstnanců Eltodo
Kategorie firem 51 až 250 zaměstnanců Královopolská
Kategorie firem 0 až 50 zaměstnanců VDC kancelářská technika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *