Pulty s uzeninou se v českých prodejnách mění podle jejich velikosti. Ve velkých obchodech se rozšiřují, z malých mizí

Čerstvost nebo trvanlivost. Tyto atributy zohledňuje každý člověk, který se v obchodě rozhoduje mezi uzeninou od obslužného pultu a její balenou alternativou. Menší prodejny potravin se stále snaží sázet na čerstvost. Na obslužných pultech si zakládají a do budoucna je chtějí rozšířit o zónu občerstvení přímo na prodejně. K baleným variantám se kloní pouze v případě existenčního ohrožení prodejny. Snižují tak náklady a pomáhají zachovávat potravinovou obslužnost venkova.

Tuzemské prodejny potravin zejména na venkově si stále zakládají na čerstvosti masa a uzenin. Obslužný pult je stále jedním ze základních pilířů jejich fungování. Šíře možností, které tento úsek nabízí, se v současné době odvíjí zejména od velikosti prodejny a jejího obratu. U těch úspěšnějších se obslužný pult může stát i místem pro občerstvení, nejmenší prodejny jsou naopak nucené ho kvůli příliš vysokým nákladům rušit.

Proměna pultu v místo pro občerstvení

V případě velkých prodejen pomáhá právě obslužný pult dále navyšovat jejich obrat. Funguje totiž nejen jako doplněk ostatního zboží, lidé ho zároveň využívají i namísto řezníka. „Již delší dobu neplatí, že by si prodejny s uzeninovým pultem konkurovaly s řezníky. Ti se zpravidla v blízkosti těchto obchodů – na rozdíl od minulých let – již nenachází. Naopak prodejna má na starosti kompletní servis včetně práce s masem, což jí zajišťuje další klientelu,“ uvedl předseda Družstva CBA Roman Mazák.

Jeho síť chce proto možnosti obslužného pultu využít k dalšímu rozšíření. Ve všech nových prodejnách, které plánuje, již počítá u obslužného pultu s rozšířením i o takzvaný teplý pult, který bude jeho součástí. Kromě sýrů a uzenin tam budou nakupujícím k dispozici teplá hotová jídla, minutky či sendviče, včetně malého posezení. „Budou se tak moci občerstvit či posilnit přímo na prodejně, poblíž budou pro poskytnutí maximálního servisu také toalety. V tomto směru se bude na českém trhu jednat o unikátní řešení, vidíme v tom budoucnost této části prodejny“ doplnil Mazák.

Rušení obslužného úseku pro snížení nákladů

Naopak výrazně jiná situace panuje v nejmenších prodejnách. V několika z nich Družstvo CBA letos už obslužné pulty zrušilo. „Byl to pro nás svým způsobem experiment, zároveň se jednalo o vcelku nevyhnutelnou záležitost. Potřebovali jsme snížit náklady těchto prodejen, v opačném případě by to mohlo znamenat jejich zánik, a tedy další snižování potravinové obslužnosti venkova. Zvolili jsme proto tuto cestu a upřednostnili balenou uzeninu. Tržby se prakticky nezměnily, náklady se však výrazně snížily a prodejny tak fungují dále,“ řekl Mazák. Fungování obslužného pultu podle něj znamená zpravidla vyčlenění zvláštní pracovní síly, která se o tento úsek stará. Do nákladů je pak nutné zahrnout i samotné fungování pultu a jeho vybavení. Pokud se navíc čerstvý výrobek neprodá včas, pro prodejnu to znamená další ztráty.

Podle Mazáka přitom nahrazení obslužného úseku baleným zbožím nemusí nutně postihnout vždy jen prodejny v malých obcích. „Počet obyvatel je sice poměrně důležitý, není to ale jediný faktor. Může se jednat i o prodejnu ve městě. Důležitá je nejen její poloha, ale také tržba a nákladovost,“ uvedl Mazák. Zákazníci ve větších městech podle něj v posledních letech ukazují, že jsou balenému zboží naklonění více než v minulosti. Některé zahraniční sítě totiž nabízí pouze balené uzeniny, aniž by se to výrazněji projevilo na zájmu spotřebitelů. Ukazuje to tak příležitost i pro menší české sítě.

Počty prodejen v nich přitom dlouhodobě ubývají, důvodem jsou již zmíněné příliš vysoké náklady. „Plošně u českých obchodníků vidíme snahy stlačovat náklady na minimum, ani to však někdy nestačí k tomu, aby prodejna přežila. Například v obcích pod tisíc obyvatel nemá prodejna šanci být příliš zisková, potřebuje podporu státu, kraje či samotné obce. U rozhodování, zda ponechat obslužný pult s uzeninou za cenu ukončení brzkého provozu nebo přejít na uzeninu balenou a prodejnu zachovat, tak jasně vítězí druhá varianta,“ uzavřel Mazák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *