Obcím se blíží povinná inventarizace majetku. Díky mapové aplikaci GisOnline.cz ušetří čas i náklady

S blížícím se koncem roku se obcím a městům přibližuje také povinná účetní uzávěrka a s ní související inventarizace jejich majetku. Stovky místních samospráv, které využívají mapovou aplikaci GisOnline.cz, přitom mohou ušetřit čas i náklady díky modulu Inventarizace. V něm si mohou nad mapou vést přesný přehled o tom, které pozemky obci patří, jaká je jejich výměra či cena za metr čtvereční. Data se přitom aktualizují automaticky přímo z katastru nemovitostí.

Povinnost inventarizovat majetek a závazky vyplývá obcím ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně pak z jeho páté části v paragrafech 29 a 30. Obce podle něj musejí zjistit skutečný stav veškerého majetku a závazků a ten porovnat se stavem příslušného majetku a závazků v účetnictví. Inventarizaci přitom provádějí jak fyzickou u hmotného a nehmotného majetku, tak i dokladovou u závazků či pohledávek.

Celý proces je časově velmi náročný a v obcích a městech dle rozsahu inventarizace zaměstnává řadu lidí. „Pro fyzickou inventuru jsou jmenovány dílčí inventární komise, které mají deset až čtrnáct dní na provedení inventury na svém úseku. Pozemky má na starosti účetní, jíž je nutné dodat výpisy z listu vlastnictví obce,“ popisuje starosta Podolí u Brna Vítězslav Eliáš.

Právě inventarizace stavu obecních pozemků přitom může být pro obce a města značně jednodušší díky mapové aplikaci GisOnline.cz, která kombinuje mapové služby s přístupem do katastru nemovitostí. Stovky místních samospráv, které ji v Česku používají, mohou využít modulu Inventarizace a zcela se tak vyhnout časově náročnému porovnávání výpisů z katastru nemovitostí, ruční evidenci změn či evidenci v tabulkových programech. V neposlední řadě ročně ušetří také stohy papíru a pomohou tak snížit uhlíkovou stopu.

Automatické aktualizace z katastru nemovitostí

Modul obci umožňuje si jednoduše automaticky evidovat všechny parcely v jejím majetku, zaznamenávat změny a doplňovat k nim potřebné údaje. „Odpadá tak ruční vypisování údajů o parcelách obce z listů vlastnictví. Obec totiž pracuje přímo s aktuálními katastrálními daty, přičemž pozemky si lze zařadit do příslušných kategorií pouhým zaklikáním, a to i hromadně. Pořizovací ceny mohou úředníci zadávat buď jako částku za metr čtvereční, nebo celkovou cenu. Systém zbývající veličinu sám dopočítá,“ popisuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která aplikace provozuje.

O jednou zalistované parcely se pak úředníci prakticky nemusejí starat. Seznam parcel v majetku obce je totiž každý měsíc automaticky aktualizován podle aktuálního stavu v databázi katastru nemovitostí synchronizované s databází v ČÚZK. Po každé aktualizaci zároveň dostane uživatel, který modul využívá, informační e-mail. Ten obsahuje seznam změn, které proběhly v databázi KN vůči předchozímu stavu. Lze tak zjistit, na kterých parcelách se něco změnilo, které parcely do majetku obce přibyly nebo které už v majetku obce nejsou.

Největší předností nového modulu je pro uživatele časová i materiální úspora. „Obec nemusí tisknout každý rok stohy papírů ani vést ruční evidence v excelových tabulkách, ale má všechna data k dispozici nad mapou v datovém centru. Díky průběžným aktualizacím tak před uzávěrkou stačí data se sumarizací výměr a pořizovacích cen po jednotlivých kategoriích a s inventurním soupisem pozemků vyexportovat či přímo vytisknout,“ dodává Drahomíra Zedníčková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *