Více než 95 % odesilatelů nesleduje u e-mailingu míru odhlášení

Pro řadu podniků a živnostníků je e-mailing stěžejním marketingovým nástrojem. S jeho pomocí oslovují stávající i potenciální klienty a obchodní partnery. Velká spousta z nich, více než 95 %, však podceňuje důležitý ukazatel – míru odhlašování. Ta přitom může mít velký vliv na to, jak a zda vůbec se jejich kampaně budou doručovat.

Míra odhlašování je velmi důležitý ukazatel, který by se u e-mail marketingu rozhodně neměl podceňovat. V potaz ji berou i samotní poskytovatelé internetových služeb. Například u Seznam.cz má míra odhlašování spolu s dalšími faktory jako reputace IP adresy vliv na to, jestli a kam bude další kampaň stejného rozesilatele doručena.

„Na vzorku 12 128 firem, které přes SmartEmailing odesílají svoje kampaně, jsme zkoumali, jak míru odhlašování tito odesilatelé sledují. Podle našich zjištění tento důležitý ukazatel nebere v potaz více než 95 procent z nich. Navíc, jen necelé necelé procento ze sledovaných firem využívá možnost vlastní odhlašovací stránky a otázek na důvody odhlašování,“ říká Kateřina Fišerová, CEO aplikace SmartEmailing.

Nejčastější důvody pro odhlášení

V rámci průzkumu se v aplikaci rovněž podívali na důvody, které adresáty obchodních sdělení vedou k tomu, že se od e-mailů odhlásí. Z více než 65 milionů odeslaných e-mailů, které sledovali, se adresáti odhlásili u 0.05 % z nich.

Nejčastějším důvodem pro odhlášení byla příliš velká frekvence e-mailingu (29,1 %), v závěsu za ní pak adresáti nejčastěji uváděli, že je e-maily nezajímají (26,4 %). Necelých dvacet procent (19,3 %) odhlášených uvádělo, že již nepotřebuje, co odesilatel nabízí, a za obtěžující zasílaná sdělení považovalo 4,2 %.

„Zbylých 21 procent pak připadlo na jiné důvody jako špatná zkušenost se zákaznickou linkou nebo chováním na pobočce, změna e-mailové adresy, chybějící souhlas se zasíláním či označení za spam,“ dodává Kateřina Fišerová

Sledování míry odhlášení i důvodů pomůže dalším kampaním

Sledovat míru a důvody odhlášení je podle Kateřiny Fišerové pro správně fungující e-mail marketing stejně důležité jako kvalitně otextovaná kampaň či velká databáze kontaktů. Jedná se o totiž o přímou zpětnou vazbu od cílové skupiny, která by neměla přijít vniveč. Obchodníci ji mohou využít v dalších kampaních a vyvarovat se tak chyb, které vedly k odhlášení některých adresátů. Hodit se může i při reaktivačních kampaních, které mají za cíl přivést neaktivní kontakty zpět.

Tipy na závěr: jak minimalizovat míru odhlášení

– Pravdivý předmět: Předmět e-mailu a odesilatel jsou první dvě věci, které uživatelé vidí. Zajímavě napsaný předmět je tedy klíčem k upoutání pozornosti a k tomu, aby příjemce e-mail otevřel. Nikdy však nesmí čtenáře přesvědčit o tom, že ve zprávě najde něco, co v ní vlastně není.

– E-mailů tak akorát: E-mail marketingu neprospívá ani jeden extrém, tedy ani odesílání zpráv na denní bázi, ani příliš malá intenzita. V prvním případě je velmi pravděpodobné, že příjemce začnou zasílaná sdělení obtěžovat a odhlásí se nebo je alespoň začne mazat bez přečtení. V druhém případě může zákazník nabýt dojmu, že mu nechodí žádné či skoro žádné relevantní nabídky a odebírání novinek je pro něj zbytečné.

– Nepřehánějte to s obsahem: Nic není pro příjemce horší než e-mail, který ho doslova zahltí tunami různorodého obsahu, linků a obchodních nabídek. A zejména v době, kdy řada uživatelů používá ke čtení e-mailů mobilní zařízení. Taková zpráva v lepším případě skončí ve skupině „přečtu si to později“, v horším se adresát rovnou odhlásí.

– Nebuďte nudní: V době, kdy se na potenciální zákazníky valí obsah doslova ze všech stran, je velkým prohřeškem sklouznout k průměru. Uživatelé si více vybírají, co si z té spousty e-mailů přečtou. Kvalitní copywriting a práce s obrazovým materiálem je proto stěžejní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *