Potkala vás v zahraničí nehoda? Volejte hned asistenci a nepodepisujte nic, čemu nerozumíte

V loňském roce podnikli Češi vlastním autem více než tři miliony zahraničních cest. Nejčastěji vyrážejí do ciziny na dovolenou, a to hlavně v létě. Každoročně se stovky z nich za hranicemi stanou účastníky dopravní nehody. S jejím řešením pomáhá zejména asistenční služba, která je běžnou součástí cestovního pojištění, povinného ručení nebo havarijního pojištění. Při řešení nehod v cizině se rovněž vyvarujte podpisu jakýchkoliv dokumentů, kterým nerozumíte. Tyto podpisy totiž obvykle nelze vzít zpět.

Podle dat Českého statistického úřadu absolvovali Češi v loňském roce více než 6,8 milionu zahraničních cest, přičemž 86 procent těchto cest se uskutečnilo za účelem dovolené nebo rekreace. Ve 45 procentech šlo o cesty podniknuté vlastním osobním automobilem. Auto je ostatně již tradičně nejoblíbenějším dopravním prostředkem, kterým se Češi do destinací svých dovolených přepravují. Nejčastěji čeští motoristé loni mířili do Chorvatska, do Itálie nebo na Slovensko. Ruku v ruce s růstem počtu cest do zahraničí bohužel roste i počet dopravních nehod českých řidičů v cizině, a to zejména v letních měsících, kdy sezóna dovolených vrcholí.

Jak minimalizovat riziko nehody

Dopravní nehoda může potkat každého. I toho nejzkušenějšího a nejopatrnějšího řidiče může jednoduše zradit technika nebo se stane účastníkem havárie, kterou nijak nezavinil. Jelikož tedy nelze nehodu nikdy vyloučit, je potřeba s ní počítat a přípravu na cestu nepodcenit. Základem preventivních opatření by měla být důkladná prohlídka technického stavu vozu a naplánování cesty tak, aby řidiče neohrozila například únava. Pro cesty do zahraničí si vždy sjednejte cestovní pojištění s dostatečnými limity a asistenční službou. V případě dopravní nehody v zahraničí stejně jako té na domácích silnicích také uplatníte povinné ručení a havarijní pojištění. Obě lze přitom sjednat i krátkodobě. „Z povinného ručení jsou hrazeny náklady na škody, které pojištěný řidič způsobí. Naopak havarijní pojištění slouží k pokrytí škod na vlastním autě. Lidé v tom občas mají zmatek a na havarijní pojištění zapomínají,“ upozorňuje Nela Maťašeje, tisková mluvčí Direct pojišťovny. Ta nabízí možnost sjednat si povinné ručení třeba jen na jediný měsíc a havarijní pojištění na libovolnou dobu od jednoho týdne do jednoho roku.

Nehodová výbava: Kromě reflexních vest a trojúhelníku i euroformulář o nehodě

Při dopravní nehodě v zahraničí v první chvíli postupujte prakticky totožně, jako kdybyste bourali doma. Místo nehody zabezpečte výstražnými trojúhelníky, oblečte reflexní vesty, a především poskytněte první pomoc, jsou-li mezi účastníky zranění. Následně přivolejte policii, a to i tehdy, když jde jen o lehkou nehodu bez zranění. Než policie dorazí, snažte se pořídit fotodokumentaci a udržet na místě případné svědky. Pokud jste v autě neměli nainstalovanou a aktivní autokameru, zkuste zjistit, zda ji měl druhý účastník, nebo se na záznam poptejte přítomných svědků. Policii následně předložte všechny vyžádané dokumenty a sepište s ní protokol. Někdy se může stát, že policie k lehčím nehodám nedorazí. V tom případě s účastníky nehody vyplňte takzvaný Evropský formulář o dopravní nehodě, který byste v autě vždy měli mít nachystaný. Než se rozejdete s účastníky nehody, předejte si navzájem jména a kontaktní údaje, údaje o vozidle, číslo zelené karty a název vašich pojistitelů. Kontaktní informace si vyžádejte i od svědků.

Nerozumíte formulářům? Nepodepisujte je!

Výše popsaná situace je modelový příklad, který se ovšem od reality může výrazně odlišovat. Dopravní nehoda bývá vysoce stresující záležitostí a mnohdy se tak stává, že lidé zkrátka šokem zapomenou, jak mají postupovat. V takovém případě ihned volejte asistenční službu, která vás řešením nehody provede krok za krokem. Druhou značnou překážku v řešení situace pak představuje zejména jazyková bariéra. Co dělat, když musíte vyplnit záznam o nehodě nebo protokol v cizí řeči, které nerozumíte? „Základní pravidlo zní nepodepisovat nic, čemu nerozumíte. Je-li váš podpis vyžadován, napište nejprve do dokumentu česky, co se stalo, a že danému dokumentu nerozumíte. K tomuto prohlášení poté připojte svůj podpis. Od všech dokumentů, i těch, které jste odmítli podepsat, si obstarejte kopii – jednoduše si je vyfoťte mobilem,“ radí Michal Kozub z Direct pojišťovny. „Pokud člověk podepíše něco, čemu nerozumí, a až následně zjistí, že se třeba přiznal k činu, který nespáchal, obvykle to nelze zvrátit,“ varuje. Ve složitějších případech se nebojte volat český konzulát a požádat o pomoc. Při policejních výsleších pamatujte na to, že jakožto cizinec máte vždy právo na tlumočníka.

Při čekání na pojistné plnění se obrňte trpělivostí

Úkony, které budete potřebovat provést po nehodě, závisejí na její závažnosti. S odtahem vozu a jeho opravou vám nejvíce pomůže asistenční služba či vaše pojišťovna, u níž máte sjednáno povinné ručení. Pokud jste danou nehodu zavinili, co nejdříve škodní událost nahlaste své pojišťovně a po návratu do vlasti jí doručte všechny dokumenty včetně fotografií či videozáznamů. Jste-li poškozenými, obraťte se bez zbytečného odkladu na pojišťovnu viníka. To přitom můžete učinit buď přímo v zahraničí, nebo doma v Česku, a to přes Českou kancelář pojistitelů. Zahraniční pojišťovny u nás totiž mívají své takzvané škodní zástupce, případně je zastupuje specializovaná firma. Pamatujte ale na to, že na vyplacené peníze si počkáte déle, klidně i několik měsíců. Někdy se tak stane, že během čekání na pojistné plnění z povinného ručení zahraničního viníka nehody řidiči pro krytí oprav na autě raději sáhnou po zdrojích z vlastního havarijního pojištění. To by však mělo být až posledním řešením, neboť hrozí ztráta bonusů z havarijního pojištění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *