Aktuální statistika MŽP potvrzuje růst ve sběru přenosných baterií, a to na 31 %. Nárůst ale musí být rychlejší

Podle právě zveřejněných statistik MŽP ČR se v roce 2013 zpětně vybralo 31 % přenosných baterií a akumulátorů. Na tento druh se v odpadovém hospodářství již tradičně upíná hlavní pozornost. Přestože Češi odevzdávají baterie pořád častěji, sběr stále není dostatečný. Podle evropských směrnic musí Česko v roce 2016 zpětně vybrat až necelou polovinu veškerých prodaných výrobků.

Ministerstvo životního prostředí sleduje každoročně množství vyrobených a zpětně vybraných baterií a akumulátorů automobilového, průmyslového i přenosného typu. Pod drobnohledem se pak nachází hlavně produkty z poslední kategorie. Z celkových 3 671,6 tun baterií, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje, se jich v roce 2013 vybralo 1 114,3 tun, tedy 31 %. Baterie, které se totiž zpět nevyberou, často končí v komunálním odpadu, v popelnicích a poté na skládkách.

Tento trend potvrzuje i Aleš ŠrámekAsociace recyklátorů elektrického odpadu: „Skutečný podíl baterií a akumulátorů v elektrickém odpadu neznáme, neboť většina malých domácích spotřebičů a kancelářské techniky, kde se baterie a akumulátory nejvíce používají, skončí v popelnicích a ne na sběrných místech. Evidujeme jich tak v elektroodpadu jen 0,12 %,“ říká a dodává ještě, že je recyklace baterií a akumulátorů důležitější než opětovné využití běžného elektroodpadu. Jedná se totiž o nebezpečný odpad, z nějž se dlouhodobým skládkováním uvolňují těžké kovy.

Ke konci roku 2013 vydaly Evropský parlament a Rada novou směrnici 2013/56/EU, která upravuje kvóty a cíle pro výrobu a zpětný sběr baterií a akumulátorů. Podle této směrnice musí být všechny členské státy schopny v roce 2016 zpětně vybrat 45 % všech přenosných baterií a akumulátorů, které se dostanou do prodeje za poslední tři roky. „Trend sběru již použitých přenosných baterií a akumulátorů z domácností v České republice stoupá. V roce 2013 to bylo celých 31 %, tedy v průměru o více než 15 procentních bodů než například v roce 2010,“ uvádí Radim Tlapák, jednatel společnosti NTB CZ, která provozuje internetový obchod BatteryShop.cz. „Meziročně však jde o nárůst pouze 3 procentní body, což je nedostatečné. Bude ale nutné číslo strmě navýšit, aby Česko dostálo závazkům stanovených novou směrnicí,“ upřesňuje Tlapák.

Každým rokem se v České republice rozšiřuje síť odběrových míst, kde mohou spotřebitelé baterie a akumulátory správně odložit. Přenosné baterie bylo v roce 2013 možné vrátit na více než 18 000 místech. S tím souvisí také povědomí lidí o tom, jak s takovým odpadem správně nakládat a jaké to má důsledky. „Díky lepšímu sběru přenosných baterií pak můžeme jejich materiál opět zužitkovat. V roce 2013 se v ČR podařilo zrecyklovat víc než 60 % všech vybraných přenosných baterií a akumulátorů,“ přibližuje recyklaci David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií.  „U baterií a akumulátorů automobilového nebo průmyslového typu pak opětovné využití dosahuje téměř 100 %,“ dodává ještě.

Dodavatelé baterií i společnosti zastřešující jejich zpětný odběr se nyní soustředí zejména na osvětu společnosti. „Jednou z možností jak předejít zvyšování objemu nepotřebných baterií a jejich vlivu na životní prostředí je kromě sběru starých kusů přechod na takzvané sekundární články, tedy baterie schopné opětovného nabití,“ radí Radim Tlapák ze společnosti NTB CZ. Podle statistik ministerstva za rok 2013 však obliba dobíjecích baterek u spotřebitelů zatím neroste.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *