Gepard Finance radí: Mimořádná splátka hypotéky na konci roku?

S koncem roku lidé mnohdy bilancují své příjmy a mohou zvažovat, zda případný přebytek nevyužijí na mimořádnou splátku hypotečního úvěru. Mimořádná splátka hypotéky může výrazně snížit celkové náklady na financování bydlení, avšak poplatek za využití této možnosti je většinou nevýhodný.  K tématu mimořádných splátek jsme pro vás připravili několik rad a příkladů.

Může se to zdát podivné, ale banka vás za to, že jí chcete rychleji splácet hypotéku, mnohdy potrestá nemalými poplatky. Deset let zpátky bylo možné provést mimořádnou splátku hypotečního úvěru bez sankce výhradně na konci fixace. Stejně jako v jiných oblastech poplatkové politiky bank se však i zde situace mění k lepšímu. Za poslední roky se přístup bank k mimořádným splátkám stal vstřícnějším. Fakt, že nelze bez sankcí posílat bance mimořádné splátky kdykoliv, ale platí stále. „Každá banka má stanoveny vlastní podmínky, za kterých umožňuje klientům mimořádné splátky. Většinou je nutné si tuto službu předem sjednat a každou splátku pak bance předem nahlásit. Bez sankcí lze uhradit mimořádnou splátku jen do určité výše, například 20 % z objemu úvěru,“ uvádí Jan Kruntorád, předseda představenstva společnosti Gepard Finance. „Často lze mimořádnou splátku provést jen jednou do roka, respektive po uhrazení 12 splátek úvěru. U některých bank je nutné tuto možnost sjednat již při uzavírání smlouvy, jindy je možné tak učinit dodatečně,“ dodává Kruntorád.

Mimořádná splátka může být velmi drahá

Pokud mimořádná splátka neproběhla v době fixace nebo v souladu se sjednanými doplňkovými službami banky, sankce bývají velké. Je to logické, neboť pro banku znamená mimořádné splácení hlavně ušlý budoucí zisk. Odborníci proto doporučují využívat této možnosti s rozmyslem a vždy si dobře spočítat, zda to má význam. Nahlédnutím do sazebníků bank zjistíme, že výše sankčních poplatků je například 5 % z mimořádné splátky za každý rok do konce fixace nebo 0,25 % za každý měsíc zbývající do konce fixace. Poplatek může činit také 10 %, či dokonce až 25 % ze splácené částky. Sazby jsou tedy sice velmi různé, ale často se jedná o sumy v řádu desítek tisíc korun. Podle odborníků v zásadě platí, že pokud si službu mimořádné splátky nesjednáte, sankci se v naprosté většině případů nevyhnete.

Mimořádná splátka může ušetřit i statisíce

Mimořádná splátka hypotéky, pokud není bankou sankcionována, však přináší klientům značné úspory. Díky snížení jistiny se sníží celkové náklady, což se výrazně projeví v dlouhodobém horizontu. Mimořádnou splátkou lze během splácení hypotéky ušetřit desítky až stovky tisíc korun. „Jak vyplývá z naší online kalkulačky Gepard Finance, například snížení jistiny u hypotéky ve výši 1 500 000 Kč mimořádnou splátkou 100 000 korun klientovi ušetří na splátkách ročně přibližně 6 000 Kč,“ upozorňuje Kruntorád. „To představuje úsporu asi 120 000 korun při dalších 20 letech splácení. Další podobná mimořádná splátka pak může klientovi výrazně zkrátit dobu splácení,“ dodává Kruntorád.