Německo, Švýcarsko, Itálie, ale i USA či Austrálie. Inovativní české firmy jsou vyhledávanými partnery zahraničních subjektů pro společný výzkum

Věda a výzkum patří k oblastem, ve kterých se české subjekty přirozeně napojují na aktivity přesahující hranice naší republiky. Platí to jak o institucích vykonávajících základní výzkum, tak o komerčních firmách uvádějících na trh nové produkty s vysokou přidanou hodnotou.

 

Spolupráce se zahraničními partnery a účast na mezinárodních projektech patří ke strategickým zájmům vědeckovýzkumných institucí, jako jsou například univerzity a vědecké ústavy. Ty obvykle provádějí základní výzkum, jehož výsledky přebírají firmy a přetavují je v komerční využití.

 

Spolupracuj, abys přežil

Zatímco školy a ústavy si mohou se svým výzkumem do jisté míry vyhrát, pro mnohé firmy znamená výzkum v jeho aplikované formě důležitou součást strategie dlouhodobého přežití. Proto si velmi zodpovědně vybírají partnery, kteří jim pomohou dosáhnout kýžených výsledků a cílů. Otázka, zda jejich partnerská organizace působí na domácím trhu, nebo v zahraničí, je v tomto ohledu sekundární.

 

„Každý podnik, pokud sám dělá inovace – a ne nakupuje hotová řešení ve formě licencí – nebo zadává řešení inovačních cílů v akademické sféře, to dělá proto, aby vzniklé produkty sám vyráběl. To představuje jiný pohled na spolupráci, než který vídáme u akademických pracovišť,“ říká Vladimír Velebný, biochemik a majitel biotechnologické společnosti Contipro.

 

„Výrobní podnik spolupracuje s druhým výrobním podnikem nejčastěji na bázi linie tvorby hodnoty. To znamená, že hledá někoho, kdo pro něj vyvine určitý produkt, který je pro danou firmu vstupním materiálem se závazkem exkluzivního či neexkluzivního odběru tohoto produktu. Nebo obráceně, podnik nabízí spolupráci na tvorbě aplikací pro svůj výrobek,“ vysvětluje Velebný. „A je celkem jedno, zda se jedná o spolupráci s tuzemskými firmami, nebo se zahraničím,“ dodává. Přiznává ale, že v konečném důsledku se spolupráce jeho firmy nejčastěji odehrává právě se zahraničím.

 

Efektivní a obohacující řešení

Také v akademické sféře má mezinárodní spolupráce často pragmatické pozadí a zahrnuje i firemní sféru. „Projekty spolupráce či společné laboratoře, kde se firemní praxe podílí na hledání řešení problémů v kooperaci s akademií, přináší efektivní řešení, která navíc mohou být rychle transferována přímo do průmyslu,“ popisuje Alena Nováková, zástupkyně ředitele Národního centra Průmyslu 4.0 a manažerka komunikace Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Uvedené projekty a společná pracoviště mají podle ní často mezinárodní charakter. Vladimír Velebný zdůrazňuje inovativní moment spolupráce své firmy se zahraničními partnery: „Zákazník, který do takové spolupráce vstupuje, nechce standardní produkt, ale chce ho upravit, potlačit některou pro něj nežádoucí vlastnost produktu, nebo naopak zesílit jinou. To znamená, že nasměruje uvažování o produktu jinak, než jak jsme o něm standardně uvažovali doteď. A to je pro nás obohacující.“

 

Image inovátora otevírá dveře do světa

Je důležité, aby subjekty působící v daném oboru v zahraničí potenciální české partnery a jejich možnosti poznali. Biotechnologická firma Contipro patří k těm, které nemají o zahraniční nabídky nouzi. „Contipro má jednu výhodu. Je mezi zákazníky vnímáno jako inovativní firma v oblasti aplikací hyaluronanu, což mimo jiné dokazujeme tím, že naši zaměstnanci publikovali více jak 220 příspěvků v prestižních světových odborných časopisech, vlastníme více jak stovku patentů a máme špičkově vybavené výzkumné laboratoře. A taková image zájemce o spolupráci táhne,“ přibližuje Velebný. „Větší projekty, tedy projekty trvající půl roku a déle, máme nebo jsme měli nejčastěji s firmami v Německu, Velké Británii, Švýcarsku, Itálii a Polsku. Na těch menších s trváním několik měsíců jsme spolupracovali s firmami po celém světě, počínaje Spojenými státy a konče Austrálií,“ doplňuje šéf Contipra. Konkrétní zaměření společných projektů však specifikovat nechce. „Žádný podnik nikde nehlásá, na čem ve vývoji pracuje, konkurence má uši nastražené,“ vysvětluje.

 

Dobré jméno českých specialistů

Pozornost rozvoji vědy, výzkumu a inovací věnuje také vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení. Česká republika podle něj musí mít „ambici zařadit se mezi evropskou špičku v oblasti excelence, vědy, výzkumu a inovací, a to v celém spektru oborů“. Naštěstí jsou v Česku už dávno na scéně firmy, které si získaly renomé a potvrdily svoji excelentní a rovnocennou pozici mezi zahraničními oborovými špičkami. „Vypíchl bych jeden aspekt spolupráce mezi výrobními podniky. Tím, že někdo dělá něco pro vás, nebo naopak vy něco děláte pro jinou firmu, a povede se to, tak si upevňujete pozici na mezinárodní scéně, získáváte nové kontakty a nové zákazníky. A to samozřejmě i s visačkou Made in Czech Republic,“ připomíná Vladimír Velebný, šéf úspěšné společnosti Contipro z východních Čech.

 

Česká biotechnologická společnost Contipro a. s. už více než 30 let uskutečňuje vizi zdravějšího světa. Přináší biotechnologické inovace, jejichž základem je přirozená regenerativní látka kyselina hyaluronová. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji a důrazu na moderní technologie Contipro každý rok přináší na trh inovativní produkty pro farmacii, medicínu a kosmetiku. Společnost se sídlem v Dolní Dobrouči se zařadila mezi světové lídry ve výrobě a výzkumu kyseliny hyaluronové a svoje produkty dodává do 70 států po celém světě.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *