Anna Cigošová: Energetické průkazy mohou uspořit energie

Průkazy energetické náročnosti budov vyvolávají v poslední době živé debaty odborníků i laické veřejnosti. Někteří je vnímají jako náročnou, zbytečnou a nákladnou administrativu, podle jiných pomůže štítkování budov českému stavebnictví a povede k úspoře energií. Průkazy mohou mít příznivý dopad, který ocení i veřejnost. Je však třeba upozornit na možná rizika a odstranit již existující úskalí.

Projektanti museli i v minulosti, kdy ještě energetické průkazy neexistovaly, respektovat řadu legislativně stanovených požadavků. Závazné normy se vztahovaly například na konstrukci a tepelně technické vlastnosti stěn, podlah nebo střech. Zároveň také třeba na úpravu větrání či topení. U energetických průkazů tedy nejde o zcela nové, byrokratické požadavky, ale spíše o další krok na téže cestě směřující ke kvalitním stavbám. Problémem jsou však úskalí, která celý proces udělování štítků komplikují. Dokud nebudou tyto potíže odstraněny, nebude moci podle mého názoru udělování probíhat v duchu původního záměru a naplno.

Specialista poskytne informace a upozorní na hrozby

Cíl, který politikové sledovali při zavedení energetických průkazů, je vcelku racionální a pochopitelný. Podobným způsobem postupuje vlastně celá Evropa. Spotřeba energie v budovách tvoří ve vyspělých zemích téměř čtvrtinu celkové spotřeby. Neobnovitelné zdroje energie se přitom nacházejí hlavně v politicky nestabilních zemích. Proto se Evropská unie dlouhodobě snaží snižovat svou energetickou závislost. A jednou z možností je právě omezení spotřeby prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov.

Další výhodou udělování průkazů jsou samozřejmě zkušenosti a schopnosti vyškolených energetických specialistů. Ti dokážou poskytnout majitelům cenné informace, které jim poslouží například při snižování energetické náročnosti domu a pomohou tak ušetřit peníze. Energetický specialista navíc zkoumá také zdroje vytápění a ohřevu vody a může tak majitele nemovitosti upozornit například na nebezpečí spojené s používáním plynových spotřebičů. V těchto ohledech tedy energetické průkazy jistě smysl mají. Na druhé straně však existuje také celá komplikací, které mnohdy činí z udělování průkazů zdlouhavou administrativní povinnost bez valného účinku a smyslu.

Je nutné odstranit procesní komplikace

Procesy ohledně zpracování průkazů energetické náročnosti budov nejsou korektně ošetřeny a řádně stanoveny, což je zásadní problém. V praxi se pak často stává, že energetický specialista přichází až k hotovému projektu. A to třeba jen pár dní před podáním žádosti o stavební povolení. Stavebník tím zbytečně promarní příležitost, jak využít práci energetického specialisty ve prospěch plánovaného domu. Toto je jedna ze základních procesních chyb. Průkaz energetické náročnosti budovy by měl jako důležitá součást projektové dokumentace vznikat už na začátku, a to ve spolupráci s architektem, stavařem a dalšími specialisty. Je to příležitost, jak navrhnout optimální řešení domu z technického i ekonomického hlediska.

Dalším úskalím mohou být tlaky, kterým jsou energetičtí specialisté často vystaveni. Jelikož nejsou procesy udělování průkazů zcela jasně stanoveny, mohou specialisté podléhat žádostem stavitelů budov o zařazení stavby do skupiny kategorie A či alespoň B, přestože nejsou podmínky zcela splněny. Tento problém dle mého názoru opět souvisí s tím, že často nejsou energetičtí specialisté u počátku návrhů stavby. V tomto pojetí je průkaz energetické náročnosti budov vnímán často jako výmysl a zbytečné obtěžování klienta či projektanta. Jedná se zde o zásadní nepochopení toho, čemu má vlastně udělování pomáhat.

Průkazy mohou fungovat, je však třeba odbourat problémy

Průkazy energetické náročnosti budov mohou fungovat. V rámci jejich udělování se však musí odstranit procesní nedostatky a energetičtí specialisté musí být objektivními odborníky, na které nebude vyvíjen nepříjemný nátlak. Až se tyto komplikace odbourají, nebude dle mého názoru pořizování energetického průkazu vyhazováním peněz a pouhým naplňováním zákonné povinnosti. Naopak se pak bude jednat o smysluplný a praktický krok.

Autor komentáře: Ing. Anna Cigošová, energetická specialistka společnosti Interplan-CZ, která patří mezi odborníky v oblasti projektové a inženýrské přípravy staveb.