Kamil Durčák: U penzijního připojištění na konci listopadu nehrozí problémy

Zájemcům o uzavření penzijního připojištění za současných podmínek stačí podepsat smlouvu až v pátek 30. listopadu 2012. Nemusí mít obavy, že jejich smlouva nedorazí na fond včas a bude neplatná. Instituce mají totiž na doručení smluv k jednotlivým penzijním fondům časovou rezervu ještě minimálně dva týdny v prosinci.

V případě, že mají lidé zájem spořit v rámci penzijního připojištění za aktuálně platných podmínek, novou smlouvu na penzijní připojištění musí podepsat do 30. listopadu 2012 včetně. V takovém případě je počátek smlouvy stanoven na 1. prosince 2012. Přestože je termín daný koncem listopadu naprosto definitivní, není třeba obávat se nedostatku času a problémů s doručováním smlouvy k penzijnímu fondu, pokud bude podepsána skutečně až uvedeného 30. listopadu. Instituce mají totiž pro doručení smluv k danému penzijnímu fondu vymezeno ještě nejméně 14 dní v prosinci.

Penzijní fondy mají různé termíny doručení smluv

Každý penzijní fond má stanovený jiný termín pro poslední den přijetí smlouvy o uzavření penzijního připojištění. Podle informací, které máme v RENTIA, divizi AWD ČR, má například penzijní fond České pojišťovny limitní datum pro přijetí smlouvy 14. prosince 2012. Penzijní fond Allianz uvádí dokonce termín až 17. prosince 2012. To však platí pouze pro smlouvy podepsané v listopadu. Je třeba si uvědomit, že pokud zájemci uzavřou novou smlouvu až v prosinci, bude její počátek stanoven na 1.ledna 2013 a bude se tedy již řídit novými podmínkami.

Nový systém přinese jiná pravidla

Nový systém se bude od toho stávajícího v mnoha ohledech lišit. V současné době mohou klienti například čerpat naspořené prostředky z penzijního připojištění dosažením věku 60 let. U smluv s platností od 1. ledna 2013 to bude možné až dosažením důchodového věku. Zároveň bychom rádi upozornili na fakt, že podle stávajících pravidel si mohou lidé po 15 letech spoření vybrat polovinu všech naspořených prostředků. V reformovaném třetím pilíři důchodového systému však již nebude možné výsluhovou penzi sjednat. Účastník penzijního připojištění se tak k penězům dostane opravdu až dosažením důchodového věku. Další zásadní změnou, která klienty v novém penzijním připojištění čeká, jsou jiná pravidla pro udělování státních příspěvků. V současné době stačí pro udělení příspěvku spořit měsíčně 100 korun, od ledna to pak bude již 300 korun. Státní příspěvek však bude vyšší, než je nyní.

Doporučujeme, aby lidé využili poslední listopadové dny k zamyšlení nad tím, zda jsou či nejsou spokojeni se svým stávajícím penzijním fondem. Pokud se rozhodnou pro přestup na nový systém, potom jim v souladu s novými pravidly radíme navýšit si příspěvek až na 2 000 korun měsíčně. V tom případě naplno využijí nejen státní příspěvky, ale v maximální míře mohou uplatnit také daňové odpočty.

Autorem komentáře je Kamil Durčák, produktový manažer RENTIA, divize AWD ČR.