V ČR funguje 150 bioplynových stanic, prostor je pro tisíc zařízení

V České republice je v současnosti v provozu zhruba sto padesát bioplynových stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR do budoucna počítá s provozem maximálně 360 těchto zařízení, podle odborníků je to však stále velmi málo. Daných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie z obnovitelných zdrojů by totiž v tuzemsku mohlo fungovat až třikrát více.

V tuzemsku je aktuálně v provozu okolo 150 bioplynových stanic nejrůznějších výkonů, ve fázi plánování je pak výstavba dalších cca 300 stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Národního alokačního plánu pro obchodování s emisemi předběžně počítá s 360 stanicemi o celkovém výkonu 2,7 milionů MWh. Podle odborníků je to však příliš málo, optimálně by v tuzemsku mohlo do roku 2020 fungovat dokonce až tisíc bioplynových stanic s celkovým výkonem 7,7 milionů MWh.

„V České republice pracuje okolo sto padesáti bioplynových stanic, mohlo by jich však být až tisíc, prostor je tu dostatečný. Vše však záleží na výši a struktuře státní podpory obnovitelných zdrojů energie. Výstavba nových projektů byla omezena kvůli ukončení podpory ministerstva zemědělství, investoři proto musí v současné době hledat další zdroje financování,“ uvedl Antonín Tušla ze společnosti BioGaz, která se zabývá projektováním a výstavbou bioplynových stanic. Na rozdíl od fotovoltaických či větrných elektráren nejde o opuštěné oplocené areály se vzdálenou správou, ale o biotechnologická zařízení lépe navázaná na místní ekonomiku. „Výroba energie na bázi produkce bioplynu umožňuje zemědělským podnikům trvale zpracovávat odpad z živočišné výroby i cíleně produkovanou biomasu a profitovat z prodeje elektrické energie a tepla,“ dodal Tušla.

Provozovatelé bioplynových stanic mohou při prodeji vyrobené elektrické energie využít režim takzvaných zelených bonusů, které stanovuje Energetický regulační úřad pro každý druh obnovitelného zdroje energie. Výkupní ceny v České republice jsou srovnatelné s ostatními státy Evropské unie – v současnosti činí 3,55 až 4,12 Kč/kWh a navíc se zelenými bonusy v rozsahu 2,58 až 3,15 Kč/kWh. „Podpora bioplynových stanic formou zelených bonusů je nezbytná. Jedním z důvodů je potřebné dosažení 13% podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě do roku 2020. Dalším důvodem je omezování závislosti České republiky na dovozu energetických komodit či snižování průmyslového znečištění,“ uvedl Petr Kučera z Ministerstva životního prostředí ČR.

Největším problémem při výstavbě bioplynových stanic je financování projektů a jejich následné připojení k energetickým distribučním sítím. Náklady na vybudování stanice zemědělského typu se v současnosti pohybují okolo 100 000 Kč na 1 kW výkonu. Na rozvoji výroby bioplynu a zpracování zemědělského odpadu se negativně podepisuje zastavení dotací ministerstva zemědělství, které se obávalo jejich nekontrolovatelného nárůstu.
Klíčové pro rozvoj zpracování bioodpadu bude rozšíření podpory v rámci zelených bonusů i na samostatnou produkci tepla bez nutnosti vyrábět zároveň elektřinu v kogeneračních jednotkách. O návrhu příslušného zákona v současnosti jedná poslanecká sněmovna. „Výroba bioplynu a tepla z biomasy napomáhá k lepší energetické soběstačnosti obcí, nemluvě o dalších výhodách, jako je pozitivní vliv na lokální zaměstnanost nebo odstranění obtěžujícího zápachu odpadů z živočišné výroby, “ uvedl Tomáš Dvořáček, vedoucí sekce bioplyn z Českého sdružení pro biomasu Biom CZ.