Češi si v létě uvědomují rizika, zájem o úrazové pojištění roste

Prázdninové měsíce svádí k riskování a sebemenší neopatrnost může znamenat velké ekonomické problémy. Češi si to začínají uvědomovat a během letních měsíců častěji hledají preventivní řešení, díky čemuž roste zájem o úrazové pojištění. Největší riziko představují úrazy, jež vyžadují dlouhodobé léčení nebo způsobí trvalé zdravotní následky.

Mezi nejčastější důvody, proč se lidé v České republice nedostatečně chrání před rizikem finanční ztráty při úrazu, patří nízká informovanost a nedostatek času pro sjednání pojištění. Některé pojišťovny na tuzemském trhu se tedy rozhodly nabídnout možnost plnohodnotného sjednání úrazového pojištění prostřednictvím internetu. Pojištění tak lze sjednat z domova bez nutnosti návštěvy pobočky. „Možnost uzavřít úrazové pojištění na internetu bez jakéhokoliv omezení klienti samozřejmě vítají. Právě v letních měsících, kdy registrujeme zvýšený zájem o úrazové pojištění, totiž ušetří spoustu drahocenného času,“ uvedl Petr Baný, generální ředitel Triglav pojišťovny, která v letních měsících zaznamenala 50 % nárůst smluv uzavřených přes internet.

Závažnou chybou bývá při sjednávání úrazového pojištění stanovení nízké pojistné částky. Z toho pak vyplývá nespokojenost z výše pojistného plnění při závažných úrazech. Před uzavřením smlouvy by si tak měl každý zájemce zjistit, zda předmětné pojištění nekryje jen několik přesně stanovených úrazů. „Často mají klienti sjednáno jen riziko smrti a trvalých následků, bez doby nezbytného léčení, a jsou pak nemile překvapeni, že jim pojišťovny odmítnou poskytnout pojistné plnění za běžný úraz,“ sdělila Marcela Kotyrová, manažerka vzdělávání a komunikace České asociace pojišťoven.

Z výzkumu Ústavu zdravotnických informací a statistiky pro rok 2008 vyplývá, že 56 % všech chirurgicky ošetřených úrazů tvořily nehody vzniklé v domácnosti, ve volném čase či při různých zájmových činnostech. Druhou nejčetnější skupinou jsou sportovní úrazy, které představují 23 % z celkového počtu všech úrazů. Mezi nejčastější úrazy se řadí zlomeniny končetin. „Nejzávažnější a tím pádem i nejdražší jsou úrazy spojené s krvácením do mozku, či frakturami páteřních obratlů, kde je riziko trvalého poškození nejvyšší,“ připomněl produktový manažer Triglav pojišťovny Roman Sznapka s tím, že pokud se obětí takového úrazu stane živitel rodiny, finanční zátěž pro rodinu neúměrně narůstá. „Lidé si tento fakt naštěstí začínají postupně uvědomovat, zájem o úrazové pojištění stabilně roste zhruba o 7 % ročně,“ doplnila Marcela Kotyrová.