Domácí monitoring pacientů dokáže ušetřit čas i finance, chybí však podpora státu a pojišťoven

Reformy ministerstva zdravotnictví se věnují celé řadě oblastí, od vztahů mezi pojišťovnami až po úhrady stomatologických úkonů. Problematiku domácího monitoringu pacientů však stále řeší pouze okrajově a stát v této oblasti nepodniká žádná konkrétní opatření. Telemedicína přitom urychluje proces vyšetření a tím šetří finanční náklady. 

Telemedicína spoří čas i peníze, zvyšuje životní úroveň pacientů

Je samozřejmé, že ani v současné době nedovede ještě žádná technologie zcela a plně nahradit osobní kontakt lékaře a pacienta. Nicméně je často zbytečné a také velice nákladné vyžadovat u specifických diagnostických vyšetření osobní účast nemocné osoby. V těchto případech totiž pacient často do ambulance cestuje dlouhé hodiny a obdrží pouze diagnostický přístroj, který si odnese domů. Za několik dní je pak nucen ho opět do nemocnice přinést a o několik týdnů později se musí znovu sejít se svým lékařem ke konzultaci. Proces jednoho vyšetření je tedy opravdu časově namáhavý pro všechny zúčastněné, o vynaložených financích nemluvě.

Právě pro tyto pacienty existuje možnost využít telemedicíny, která dokáže tyto procesy výrazně zjednodušit domácím monitorováním. Ocení ji také skupina pacientů, u kterých chronické onemocnění vyžaduje časté kontroly v nemocnici. Ať už se jedná o kontroly krevní srážlivosti nebo například technického stavu aktivního implantátu. Samostatnou kapitolou jsou pak pacienti, u kterých by bylo možné s použitím telemedicíny zprostředkovat propuštění z nemocnice do domácího ošetřování a zajistit jim bezpečný dohled nad průběhem léčby v domácím prostředí. Tento způsob jim zaručí vyšší kvalitu života. Přesto existují v aplikaci této léčby zásadní překážky.

Pojišťovnám by se domácí monitoring pacientů finančně vyplatil, zatím však přispět nechtějí

Kamenem úrazu jsou v tomto oboru zejména příspěvky pojišťoven. V současné době totiž pojišťovny tento způsob léčby nepodporují, a celá řada pacientů tak nemá možnost technologií telemedicíny využívat. Přitom i pro samotné pojišťovny by bylo zavedení příspěvků pro pacienty výhodné. Tento fakt zcela jasně dokazují například zkušenosti ze zahraničí. Zde byly prováděny klinické studie organizované pojišťovnami s cílem porovnat vynaložené prostředky za zdravotní péči u stejné diagnózy, a to nejprve s využitím telemedicíny a poté bez ní. Výsledky těchto studií hovoří jednoznačně – využití telemedicíny při léčbě celé řady pacientů je výhodnější jak finančně, tak z hlediska kvality péče a kvality života pacienta.

Reálnost podpory ze strany pojišťoven je však samozřejmě podmíněna jejich ochotou zlepšovat péči o pojištěnce a současně nutností šetřit. Příhodný by byl dotaz, za co jsou vlastně finance lidí vynakládány a zda jsou využity opravdu efektivně. Zde spatřujeme velký prostor pro zlepšení.

Autor komentáře: Štěpán Královec, jednatel společnosti Medical Data Transfer