Chceme přiblížit středoškoláky praktickému životu, říká manažer Studentské obchodní snídaně

Ve středu 20. listopadu se v prostorách brněnského hotelu Barceló konal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy již 3. ročník unikátního celostátního projektu Studentská obchodní snídaně, pořádaný Gymnáziem Globe, Střední školou KNIH a podnikatelskými kluby Business for Breakfast. Soutěže, jež má za cíl zvýšit šance středoškolských absolventů na získání adekvátní pracovní příležitosti, se zúčastnilo celkem 15 studentů ze 4 škol. O přípravě a průběhu celé akce jsme hovořili s Richardem Jurečkou, manažerem projektu.

Do projektu Studentské obchodní snídaně se mohli zapojit studenti z kterékoliv střední školy v České republice. Jaký má pro ně tato akce přínos?

Z mnoha stran často slyším, že středoškolští studenti nejsou ve školách dostatečně připravováni na praktický život. Jednou z příčin je skutečnost, že předměty jako ekonomika, management či propagace učí často pedagogicky bezvadní učitelé, avšak bez profesní zkušenosti s danou problematikou (čest výjimkám!). Přitom mezi mladými lidmi je nepochybně mnoho skrytých podnikatelských talentů. Účast na studentské obchodní snídani umožňuje studentům seznámit se s těmi nejaktuálnějšími trendy v oblasti obchodu a podnikání a poskytuje jim příležitost navázat cenné kontakty se zástupci celé řady firem. Studenti navíc během přípravy na obchodní snídani rozvíjejí dovednosti, které se jim jednoznačně budou hodit v pozdějším pracovním životě.

Studenti se na svou snídani připravovali téměř měsíc. V čem přesně příprava spočívala?

Nejprve se museli seznámit se samotným konceptem obchodní snídaně. Zúčastnili se tedy jednoho takového obchodního setkání a pozorovali, jakým způsobem probíhá, jak se firmy prezentují a jak navazují kontakty. Díky tomu pochopili klíčovou ideu celého procesu, kterou je networking. Poté se několikrát setkali se zástupci konkrétních firem, ke kterým byli přiděleni. Od nich se studenti dozvěděli bližší informace o způsobu fungování dané společnosti a „přičichli“ k atmosféře podnikání v určitém oboru. Následovalo dvoudenní studijní soustředění, na kterém studenti pod odborným vedením manažerů a školitelů zlepšovali a trénovali své komunikační a prezentační dovednosti. Ty se jim budou v budoucnu hodit v každém zaměstnání.

Zmínil jste ideu networkingu. Můžete přiblížit její koncept?

Networking je činnost, jejíž význam je klíčový pro život v informační společnosti. Podstatou této činnosti je trvalá a systematická komunikace – v případě byznysu za účelem navázání úspěšných a oboustranně přínosných obchodních vztahů. Je to současně práce v síti, jak naznačuje samotné slovo „networking“. Tedy vytváření sítě kontaktů a efektivní fungování v jejím rámci. Důvodem takového chování je zkušeností ověřený efekt, vyjádřený v pojmu „synergie“. Tímto slovem lze popsat souladné spojování sil, jejichž výsledný měřitelný účinek je větší, než by činil pouhý součet jednotlivých sil. Jednoduše řečeno, spolupráce nám umožní dosáhnout lepších výsledků.

Jakým způsobem probíhala středeční obchodní snídaně studentů?

Na základě již zmíněných setkání s podnikateli si studenti připravili krátkou prezentaci firmy, kterou si z existujícího portfolia vybrali. Představení společnosti mělo za cíl vzbudit pozornost a oslovit potenciální obchodní partnery. Proto porotci hodnotili vedle kultivovanosti projevu a přiměřenosti nonverbální komunikace také vtipnost, invenčnost a schopnost zaujmout. Následovala část, která se věnovala referencím. V ní měli studenti za úkol pružně a účelně reagovat na poptávku ostatních prezentovaných firem. Zde však již nenabízeli vlastní služby, ale spíše doporučovali kontakty na takové společnosti, které s jejich mateřskou firmou spolupracují. Za vhodnost argumentace a dobrou znalost těchto kontaktů porotci také udělovali body. Vítěz soutěže obdržel poukaz na účast ve vzdělávacím programu Nadačního fondu Lepší Vyhlídky, zaměřeného na rozvoj měkkých dovedností. Nutno však podotknout, že všichni studenti, kteří měli odvahu stát se aktéry studentské snídaně, se už pro svou pouhou aktivní účast stali vítězi.

Letošní studentská snídaně se konala již potřetí. Plánujete v této aktivitě pokračovat i v příštím roce?

S velkou pravděpodobností ano. Od studentů i vyučujících slyšíme, že obchodní snídaně jim pomáhá lépe se přiblížit reálným podmínkám pracovního trhu. Studenti se díky této akci zlepšují v dovednostech, jež jsou rozhodující v řadě povolání. Členové podnikatelských klubů zase oceňují, že se myšlenka networkingu šíří i mezi mladší generace. Velmi přínosné je pro ně také možnost vidět své podnikání jinýma očima, k čemuž se během schůzek se studenty dostanou. Velkým argumentem je samozřejmě možnost odhalit podnikatelské talenty již v zárodku. Myslím, že to je dost důvodů, proč by projekt Studentské obchodní snídaně měl pokračovat.