Matjaž Rakovec: Potenciál růstu na českém pojistném trhu vidíme v on-line prodeji

Pro menší pojišťovny je on-line prodej jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit podíl na trhu, uvedl Matjaž Rakovec, předseda představenstva mateřské společnosti Triglav pojišťovny. V rámci nedávného setkání představenstva Skupiny Triglav se zaměstnanci Triglav pojišťovny představil jeho pohled na český trh i strategické plány do budoucna.

Jak vnímáte z pozice lídra pojišťovacího byznysu v jadranském regionu trh v České republice?

Osobně vidím český pojistný trh jako daleko méně rozvinutý než trh v Republice Slovinsko. Celkový roční objem českého pojistného trhu je něco málo přes 500 milionů EUR, ve Slovinsku je to 1 100 milionů EUR, v ostatních evropských zemích až téměř 2 200 EUR. Je zde tedy spousta místa pro růst a samozřejmě spousta možností pro menší hráče, kterým je na českém trhu například Triglav Pojišťovna.

Je pro vás český trh tedy strategickým pro další byznys?

Česká republika představuje pro Skupinu Triglav bezesporu důležitý trh. Je pravdou, že zde zatím hrajeme minoritní úlohu, ovšem v budoucnu chceme činnost posilovat v souladu se strategií Skupiny Triglav. Tu jsme změnili již před několika lety – od roku 2009 jsme se zaměřili na výnosnost, což vedlo k velmi dobrému výsledku u ukazatele rentability (combined ratio) a k vysokým ziskům. Mateřská společnost Triglav pojišťovny, Zavarovalnica Triglav, je největší finanční institucí ve Slovinsku. Máme vysoký rating podle standardů mezinárodní ratingové agentury Standard & Poor’s.

Ve strategii Skupiny Triglav do roku 2015 zmiňujete také důraz na rozvoj moderních kanálů distribuce. Jedná se o on-line prodej, nebo i o jiné distribuční kanály?

Zvláště u dceřiných společností, jejichž podíl na lokálních trzích je pod 10 %, je on-line prodej jednou z nejefektivnějších možností, jak podíl na trhu zvýšit. Česká republika, Chorvatsko či Srbsko jsou z hlediska zavedení on-line prodeje ty nejperspektivnější. Konkrétně v České republice dělá podíl on- line prodejů zatím jenom 4 až 5 % hrubého pojistného. Nejdůležitějším krokem pro rozvoj kanálu on- line je nejen IT řešení a vývoj nástrojů, ale i organizace a optimalizace celého byznysu pro on-line prodej. Chceme podporovat také bankovní prodejní kanály (Bancassurance), ale v současné chvíli u této formy spolupráce nevidíme moc možností na zvýšení objemu.

Dovolili bychom se ještě vrátit k ratingu. S&P snížila Skupině Triglav rating z A na A- z důvodu nedávného snížení dlouhodobého státního ratingu Republiky Slovinsko. Proč se takto pokles ratingu Slovinska přenesl?

Slovinská vláda vlastní Zavarovalnicu Triglav z 63 %, a je proto logické, že pokles ratingu Slovinska znamená i pokles ratingu společnosti. Standard & Poor’s sice zná zázemí a sílu Skupiny Triglav, ale bohužel jsme těsně svázáni s vládou a problémy Slovinska. Díky velmi dobrým výsledkům tvořeným solventností, technickým zázemím a meziročním ziskem, nás však ovlivnil poslední pokles Slovinska minimálně. Nicméně, hledáme jinou ratingovou agenturu, která z celkového hodnocení Zavarovalnice Triglav vyjme vliv vlády. Jsme totiž ve stejné kondici, jako jsme byli vloni, vlastně dokonce v lepší – musím říct, že Zavarovalnica Triglav je nyní velmi silnou pojišťovnou. Vše je samozřejmě o tom, najít takový pojistný produkt, který by svou unikátností zvýšil podíl společnosti na trhu.

Do Skupiny Triglav vstupuje investiční společnost International Finance Corporation (IFC). Co to pro vás znamená, do jakých zemí chcete díky kapitálu IFC expandovat?

Podepsání kontraktu s IFC vnímám jako jeden ze zásadních milníků pro Skupinu Triglav. Před dvěma lety jsme založili společnost Triglav INT, která je nyní ze 100 % vlastněna mateřskou společností Zavarovalnica Triglav. IFC vstoupí do konce letošního roku do Triglav INT s 25 miliony EUR, což bude znamenat téměř 17% vlastnický podíl. Krom kapitálu však přinese IFC do společnosti ohromné know- how a možnosti vstupu na nové trhy. Musím zdůraznit, že IFC je oceněna AAA ratingem (tripple A rating), což znamená, že za Skupinou Triglav, potažmo všemi našimi dceřinými firmami mimo Slovinsko, nyní stojí velmi silná společnost.