Většina Čechů se podle ankety na internetu setkala s korupcí

Na skutečnost, že se korupce stala nedílnou součástí české mentality poukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, v němž 64% dotázaných přiznává, že byli svědky korupčního jednání. Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP proběhl ve dnech 1.-5. 10. 2009 na reprezentativním vzorku 12.330 lidí ve věku 18-68 let.

38% dotázaných přiznala, že jim byl nabídnut úplatek. Jedná se zejména o lidi pracující ve zdravotnictví a státní správě, a to včetně policistů, ve věku 30-55 let. Zajímavým zjištěním pak je, že pouze 19% respondentů se přiznalo, že úplatek přijali. Zde se k přijetí úplatku rovněž přiznali lékaři, státní úředníci i policisté. K nabídce úplatku, a tedy ke korupčnímu jednání, se v průzkumu společnosti SANEP přiznalo 29% dotázaných, kdy se jedná převážně o podnikatele a dobře finančně situované lidi.

Zdroj: Sanep