Pozor na parametry a konstrukci tepelného čerpadla

Stále častěji se na trhu objevují vysokoteplotní tepelná čerpadla typu vzduch-voda. Vysokoteplotní tepelné čerpadlo je oproti nízkoteplotním zařízením dražší zhruba o 50 %, můžete jej však hospodárně a komfortně provozovat ve stávajícím otopném systému bez nutnosti výměny radiátorů, navíc vám ohřeje vodu až na 80 °C. Při koupi vysokoteplotního tepelného čerpadla se však vyplatí pozorně si prostudovat technickou dokumentaci.

Zvolte si tepelné čerpadlo podle požadované výstupní teploty

Tepelná čerpadla se podle teploty výstupní vody rozdělují na nízkoteplotní, středněteplotní a vysokoteplotní. Teplota výstupní vody určuje, jaký druh vytápění bude nutné v domě instalovat a k čemu bude možné teplo z tepelného čerpadla využít. „Jako nízkoteplotní se označují tepelná čerpadla s teplotou výstupní vody do 55 °C. Tato tepelná čerpadla se běžně používají v kombinaci s podlahovým vytápěním. Naproti tomu vysokoteplotní tepelná čerpadla dokáží ohřát výstupní vodu až na 80 °C a mohou hospodárně pracovat s běžnými radiátory nebo ohřívat teplou užitkovou vodu bez potřeby dohřevu elektropatronou,“ popisuje parametry tepelných čerpadel Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti Enbra, která se specializuje na technická zařízení budov a prodej i servis otopné techniky.

Pozor na praktiky některých výrobců a prodejců

Na značný zájem zákazníků o tepelná čerpadla s vyšší teplotou výstupní vody reagují také výrobci a prodejci. Stále častěji se objevují středněteplotní tepelná čerpadla, která ohřívají výstupní vodu nejčastěji na 60 nebo 65 °C. Většinou se jedná o upravená nízkoteplotní zařízení, která prodejci za účelem lepších prodejů vydávají někdy dokonce i za vysokoteplotní. Konstrukci nízkoteplotního čerpadla lze totiž za účelem zvýšení teploty výstupní vody upravit. Taková zařízení ovšem nejsou vhodná pro trvale vysokoteplotní chod. Pro hospodárný provoz a vysokou provozní spolehlivost při vysokoteplotních spádech je potřeba využít 2 chladivových okruhů. „Zájemci o koupi vysokoteplotního tepelného čerpadla by si měli pečlivě prostudovat jeho technické údaje a dokumentaci. Může se totiž stát, že prodejce označí tepelné čerpadlo za vysokoteplotní a přitom jde pouze o nízkoteplotní či středněteplotní zařízení, jehož konstrukce není pro provoz s vysokou teplotou výstupní vody nejvhodnější,“ popisuje praktiky některých prodejců Ivo Zabloudil.

Zdroji by mělo být přizpůsobeno celé topení v domě

Ačkoli by se laikům mohl zdát opak, vůbec neplatí, že nízkoteplotní tepelná čerpadla jsou horší nebo lepší než vysokoteplotní. Nízkoteplotní tepelné čerpadlo nabízí úsporný provoz v nízkoenergetických domech nebo otopných soustavách, kde není potřeba vyšší teploty výstupní vody než cca 50 °C. Nízkoteplotní tepelné čerpadlo je proto nejvhodnější instalovat například spolu s podlahovým vytápěním, které nepotřebuje tak vysokou teplotu otopné vody. Je-li zde ovšem požadavek na vyšší výstupní teploty nebo na vysoký topný výkon a hospodárný provoz v chladném období, pak je nejvhodnější čerpadlo vysokoteplotní. Tepelná čerpadla tohoto druhu mají dva pracovní okruhy s vlastním kompresorem a jsou proto logicky dražší než běžná nízkoteplotní zařízení. Vysokoteplotní tepelná čerpadla je proto nejvhodnější instalovat do rodinných domů s vyšší tepelnou ztrátou. V takovém případě se totiž vyšší pořizovací náklady vrátí nejrychleji. Návratnost investice na koupi tepelného čerpadla si můžete spočítat na webu teplozapolovic.cz.