Třetina českých nemocnic vidí jako největší překážku v rozvoji IT chybějící finance

České nemocnice vnímají jako největší překážku v rozvoji vlastních informačních technologií nedostatek financí. Právě chybějící prostředky totiž označilo jako problém 32 % z nich při dotazování v unikátním průzkumu společnosti CompuGroup Medical, lídra tuzemského trhu v oblasti IT systémů pro zdravotnictví. Nemocnice mají zájem využívat informační technologie především k vedení zdravotnické dokumentace v plně elektronické podobě a se strukturovanými daty.

Průzkum společnosti CompuGroup Medical zjišťoval stav využívání informačních technologií v českých nemocnicích. Do letošního dotazování se zapojilo celkem 57 nemocnic z celé České republiky. Jako zábranu požadovaného rozvoje IT v tuzemských nemocnicích označila třetina oslovených finanční prostředky, dalších 13 % dotázaných pak problém vnímá ve vlastním personálu. Podle zástupců nemocnic totiž intenzivnější využívání vyspělejších informačních technologií brzdí neochota personálu přizpůsobovat se novinkám.

„České nemocnice při snaze inovovat IT nejčastěji naráží na nedostatek financí. Zatímco v 90. letech plynuly na nákup IT nemalé investice, dnes shánějí nemocnice finance velice těžko. Zastaralé systémy je však nyní potřeba inovovat a přizpůsobit nárokům dnešních uživatelů,“ komentuje výsledky šetření Vladimír Přikryl, jednatel CompuGroup Medical Česká republika, která je největším poskytovatelem informačních systémů pro zdravotnictví v České republice. „Management nemocnic by měl svým pracovníkům poskytnout takové informační systémy, které budou jednoduché na ovládání a ulehčí jim každodenní práci. Jedině tak je možné zdravotníky motivovat k využívání IT,“ doplnil Přikryl.

Výsledky aktuálního průzkumu ukázaly, že zástupci českých nemocnic by na informačních systémech nejvíce ocenili schopnost vést dokumentaci v plně elektronické podobě. V šetření společnosti CompuGroup Medical vyslovilo tento požadavek 27 % dotázaných nemocnic. Dalších 16 % respondentů projevilo zájem o vedení strukturované dokumentace.

„Vedení elektronické dokumentace se strukturovanými daty je v současné době využíváno především ve fakultních nemocnicích, kde tato data využívají k vědeckým účelům. Výsledky šetření však ukázaly, že o strukturovanou dokumentaci mají zájem i běžné nemocnice,“ sdělila Lenka Volfová, vedoucí marketingového oddělení společnosti CompuGroup Medical. „Právě strukturovaná zdravotnická dokumentace totiž lékařům umožňuje snadnější orientaci ve zprávách o pacientech, dovoluje porovnávat hodnoty, a lépe tak stanovovat diagnózu,“ dodala Volfová.