O biometrii je největší zájem ve službách, docházku tak řeší obchody i zdravotníci

Docházkové systémy na otisky prstů využívají nejvíce firmy podnikající v oblasti služeb. Ze všech zájemců o biometrii tvoří 44 % právě sektor služeb, a to především velkoobchod, maloobchod a zdravotnická zařízení. Ukázaly to prodejní statistiky za 1. pololetí 2011 společnosti IReSoft, výrobce komplexních informačních řešení. Naopak nejnižší poptávku po biometrii projevují podniky zabývající se IT technologiemi.

Kontrola docházky zaměstnanců je v tuzemských firmách realizována stále častěji prostřednictvím systémů na otisky prstů. Biometrické čtečky volí především podniky ze sektoru služeb, které tvoří téměř polovinu poptávky po tomto zboží. Čtvrtina prodaných biometrických systémů společnosti IReSoft potom směřuje do oblasti strojírenství a 23 % systémů je distribuováno do firem podnikajících v oblasti výroby. V rámci ostatních podnikatelských oblastí je poptávka po identifikaci zaměstnanců pomocí otisků prstů minimální.

„V rámci sektoru služeb se o biometrické systémy zajímají hlavně obchodníci, a to jak velkoobchody, tak i maloobchody. Poptávku registrujeme i ze strany zdravotnických zařízení. Tyto oblasti kladou vysoký důraz na rychlost a komfort obsluhy, což biometrie zaručuje,“ uvedl Jiří Halousek, ředitel společnosti IReSoft, která vyvíjí systémy pro komplexní řešení docházky. „Výhodou biometrie je, že zaměstnanci u sebe nemusí nosit identifikační čipy. Navíc není možná záměna pracovníka,“ doplnil Halousek.

Společnost IReSoft registrovala za první pololetí letošního roku poptávku po biometrických systémech zejména ze strany podniků do 50 zaměstnanců. Menší firmy tak tvořily 68 % ze zákazníků společnosti. Zájem o biometrii dále projevilo pouze 10 % firem do 100 zaměstnanců a 22 % podniků s více než stovkou pracovníků.

„Důvodem zvýšené poptávky po čtečkách na otisky prstů mezi menšími firmami je pokles nákladů na tyto systémy. Biometrie je nyní kvalitnější a přitom cenově dostupnější. Proto si ji mohou dovolit i firmy s menším počtem zaměstnanců,“ vysvětlil Jiří Halousek ze společnosti IReSoft, jejíž krabicové řešení Alveno Biometrix představuje nejlevnější biometrický systém na českém trhu. „Velké firmy mají většinou otázku kontroly docházky již vyřešenou. Navíc v některých oblastech stále přetrvává hospodářská recese, proto investice do nových modernějších systémů není  pro podniky aktuální,“ dodal Halousek.