Zrušení roamingu je nepřirozený zásah do fungování trhu a může negativně ovlivnit vývoj obchodu s telekomunikacemi, tvrdí odborník

Před Evropskou radu aktuálně putuje návrh Evropského parlamentu na zrušení roamingového poplatku v zemích EU. Pro koncové uživatele by symbolizoval značnou finanční úsporu při komunikaci ze zahraničí, pro poskytovatele telekomunikačních služeb však vynucený zásah ze strany EU představuje řadu úskalí. Jaké komplikace mohou v rámci fungování trhu mobilních operátorů nastat, to objasňuje ve svém komentáři odborník Pavel Černoch.

Komentář odborníka:

„Pokud Evropská rada schválí návrh Evropského parlamentu na zrušení poplatku za roaming ke dni 15. prosince 2015, určitě se to v kladném světle promítne do úspor koncových zákazníků. Samozřejmě těch, kteří roaming aktivně využívají. Vedle osob cestujících na dovolenou zde hovoříme například o lidech, kteří při svém zaměstnání často cestují do zahraničí nebo jednají telefonicky se zahraničními partnery. Zrušení by však paradoxně pomohlo rovněž Čechům žijícím blízko hranic republiky. Zde totiž v určitých lokalitách již automaticky získávají signál zahraničního operátora, který je blízko hranic velice silný, a hovory i SMS zprávy jsou tím pádem dražší.

Zrušení roamingu se ve značné míře dotkne také dat, jejichž využívání je v současnosti pro většinu lidí v zahraničí velmi nákladné. Svou roli v tomto případě sehrávají i chytré telefony, které se obvykle k internetu připojují automaticky, aby mohly stáhnout potřebné aktualizace systému. Částky účtované za data v zahraničí potom mohou dosahovat i několika stovek až tisíců korun. V tomto ohledu tedy bude zrušení poplatků za roaming pro uživatele opravdu výhodné. Tím spíše, že se finanční kompenzace ze strany poskytovatelů mobilních tarifů Češi nemusí bát. Promítnutí ztráty příjmu z roamingu se určitě na hodnotě cen u domácích hovorů neodrazí. Hlavním důvodem je zejména aktuální atmosféra na českém trhu.

Je však potřeba říci, že takto řízený zásah ze strany Evropské unie do oblasti soukromého podnikání považujeme z hlediska vývoje trhu za nevítaný. Pro poskytovatele mobilních služeb totiž představuje mnoho rizik a komplikací. Pokud pomineme enormní množství nevyhnutelných administrativních kroků a celou řadu nutných mezinárodních jednání, které budou velice finančně nákladné, tkví hlavní problém samozřejmě v ekonomickém pohledu na věc. I bez kroků ze strany Evropské unie je totiž v současnosti trh s telekomunikacemi velice konkurenčním prostředím. To je samozřejmě logické a také správné. Schválení zrušení roamingových poplatků je však krok nepřirozený. Nejedná se zde o důsledek vývoje tržního hospodářství. To může mít samozřejmě celou řadu negativních důsledků. Již nyní lze konstatovat, že zamíchá hospodařením u stávajících mobilních operátorů a může dojít k nepříznivým dopadům na další přirozený rozvoj telekomunikačního trhu. Je také možné, že některých se zrušení roamingu dotkne více než jiných, což by mohlo v krajním případě vyústit až v zánik či výrazné omezení nabízených služeb u některých poskytovatelů.“

Autor komentáře: Pavel Černoch, jednatel nezávislé společnosti Tarifomat, která srovnává nabídky všech mobilních operátorů fungujících na území ČR.