Zájem o stavbu svépomocí rapidně narůstá. Stavební zákon ji stále nedefinuje a ponechává stavebníkům volnost

Stavba svépomocí se v poslední době stává stále rozšířenějším způsobem výstavby domů. Jen minulý rok si vlastními silami postavilo dům až 5 000 Čechů. Poptávka po výstavbě domů bez účasti stavební firmy či developera tak meziročně vzrostla o 30 %. Vyplývá to z analýzy iniciativy Svépomocí.cz. Ačkoliv stavba svépomocí stavebníkům ponechává větší volnost, některé podmínky v rámci českého stavebního zákona splňovat musí.

V současnosti přibývá stále více Čechů, kteří si stavějí domy svépomocí. Hlavním motivem výstavby vlastními silami je především nižší cena celé stavby. „Zatímco bez pozemku vyjde jeden metr čtvereční domu postaveného svépomocí zhruba na sedm až dvanáct tisíc korun, u developerů je to obyčejně až trojnásobně více. Dvě stě metrů obytné plochy lze přitom svépomocí postavit do dvou milionů korun,“ uvedl Pavel Tesárek, ředitel iniciativy Svépomocí.cz, která sdružuje zájemce o individuální výstavbu na českém trhu. „Podle průzkumů tvoří více než polovinu stavitelů středoškolsky vzdělaní muži ve věku 25 až 44 let. Často se však nejedná o zkušené řemeslníky, ale o lidi zastávající kancelářské profese, kteří se pracovní postupy učí zejména na internetu. Většina svépomocných staveb pak vzniká ve Středočeském a Jihomoravském kraji,“ doplnil Tesárek s tím, že jakkoliv je vidina úspor pro mnohé lákavá, experti doporučují odborné práce konzultovat s profesionály, nebo práci přenechat zkušeným řemeslníkům.

Vysokou odbornost vyžaduje zejména práce s moderními materiály a komponenty. Mezi ně patří nejčastěji práce tesařské, instalatérské nebo elektrikářské. Odborná montáž se týká i například instalace oken, dveří nebo garážových vrat. „Zatímco dříve si mohl nová vrata nainstalovat téměř každý bez jakýkoliv odborných znalostí, dnes již tomu tak není. Moderní garážová vrata jsou totiž obohacena o nové technologie například o automatizaci s dálkovým ovládáním, proto musí být nainstalována pouze odborníky,“ vysvětlil Lubomír Valenta, marketingový manažer společnosti Lomax, která nabízí široký sortiment garážových vrat na trhu. Právě neodborná instalace může znamenat trvalé poškození produktů či materiálů, výrobci proto plnou záruku podmiňují profesionální montáží. „Ačkoliv je v současnosti uplatňována až desetiletá záruka na garážová vrata, pokud by neproběhla odborná montáž dodavatele, záruka již nemusí být garantována v plné výši,“ upozornil Valenta.

V rámci českého stavebního zákona není sice svépomoc nijak definována, vyznačuje se však určitými specifiky. Stavebník, který se rozhodne pro výstavbu vlastními silami, je povinen zajistit stavební dozor a stavebnímu úřadu sdělit, která osoba ho bude vykonávat. Dozor přitom může vykonávat každý, kdo má vysokoškolské stavební nebo architektonické vzdělání, či střední odborné vzdělání a další tři roky praxe. „V případě stavby rodinného domu svépomocí je stavebník dále povinen zajistit vedení stavby autorizovanou osobou, která pak odpovídá za provedení stavby podle projektové dokumentace a obecně platných předpisů, ale i za bezpečnost. Z pohledu kontroly je pro stavebníka výhodnější, pokud jde o dvě osoby, obě role však může zajistit jedna osoba s autorizací,“ upřesnil architekt Vít Janků z autorizované projekční a inženýrské kanceláře Archeco. U staveb, které vyžadují povolení nebo ohlášení, je nutné, aby dokumentaci zpracovala oprávněná osoba. „Za projektovou přípravu stavby musí vždy odpovídat autorizovaná osoba příslušného zaměření. Na stavbě je rovněž důležitá role koordinátora všech profesí s konstrukční, stavařskou a architektonickou stránkou díla, kterou na špatně vedené stavbě nikdo neprovede,“ uzavírá Janků.