V Geis CZ vzrostla loni hmotnost mezinárodně přepravovaného zboží o 17 %, nejvíce se vyváželo na Slovensko

Divize přepravy paletových a kusových zásilek společnosti Geis CZ zaznamenala v roce 2013 u mezinárodní přepravy nárůst celkové hmotnosti přepravovaného zboží. K oživení došlo v posledních dvou kvartálech roku. Celková hmotnost přepravovaných zásilek vzrostla oproti roku 2012 o 17 %. Největší meziroční nárůst registrovala společnost u přeprav do Maďarska a Rakouska, nejčastěji přepravovala zásilky na Slovensko.

Druhá polovina uplynulého roku byla pro společnost Geis CZ ve znamení oživení mezinárodní přepravy zboží. Hmotnost přepravovaných zásilek vzrostla oproti roku 2012 o 17 %. Množství přepravovaného zboží vzrostlo především v měsících září a říjnu.

„Ačkoliv výhledy na rok 2013 nepůsobily v prvních měsících příliš optimisticky, v druhé polovině roku jsme zaznamenali v oblasti přepravy zboží pozitivní výsledky,“ uvedl Karel Klimeš, ředitel mezinárodních přeprav ve společnosti Geis CZ, která patří mezi přední poskytovatele komplexních přepravních a logistických služeb na našem území. „Růst se projevil především v exportu, který tak na pomyslné misce vah přenesl dosavadní vyváženost mezi exportem a importem ve prospěch exportu,“ dodal Klimeš.

Nejvíce zboží přepravila společnost Geis CZ v roce 2013 do sousedního Slovenska, kam směřovala více než polovina mezinárodně přepravovaného zboží. Za Slovenskem se umístilo Německo a Rakousko. Největší meziroční nárůst zaznamenala společnost u Maďarska, kde došlo k navýšení počtu přepravovaného zboží o téměř 100 %. Růst v oblasti mezinárodní přepravy očekává společnost Geis CZ i v následujícím roce.

„Výhled na rok 2014 je dle mého názoru optimistický, neboť již máme jisté signály o nápravě ekonomické kondice ve světě i v Evropě,“ sdělil Karel Klimeš ze společnosti Geis. „Všeobecně můžeme již nyní sdělit, že díky akvizicím nových zákazníků z přelomu roku a otevřením nových exportních linek předpokládáme meziroční nárůst objemů přepravy v rozmezí 20 až 25 %,“ doplnil Klimeš.