Skupina Triglav úspěšně uzavřela rok 2013

Skupina Triglav, vedoucí pojistně-finanční skupina na Slovinsku a jedna z největších v jihovýchodní Evropě, v roce 2013 obstála v náročném ekonomickém prostředí a na svých osmi trzích v sedmi zemích hospodařila úspěšně. Fiskální rok zakončila s čistým hospodářským výsledkem ve výši 69,9 milionů eur, což je dokonce 27 % nad plánovanou hodnotou, a přitom dosáhla vysoké, 12% rentability kapitálu.

Zavarovalnica Triglav s vedoucím, téměř 31% podílem na slovinském trhu uzavřela fiskální rok 2013 s čistým ziskem ve výši 48,3 milionů eur, což je o 15 % lepší výsledek, než bylo plánováno. Kombinovaný poměr mateřské společnosti činil 85,3 % a byl o 7,1 procentního bodu lepší než poměr plánovaný. Předepsané pojistné ve výši 605,8 milionů eur bylo o 4 procentní body nižší, než bylo plánováno, hrubé provozní náklady na pojišťovací činnost byly o 2 % nižší než plánované. Příznivější oproti plánu byly v loňském roce též hrubé náklady na pojistné plnění (o 9 %).

Útlum hospodářských aktivit a pokles kupní síly obyvatelstva se v roce 2013 rovněž odrážel v menší poptávce po pojistných produktech, a v důsledku toho v nižším (o 4 %) objemu předepsaného pojistného, které ve Skupině Triglav činilo 900,9 milionu eur. Skupina reagovala na poměry na trhu vytvářením nových produktů a modernizací stávajících, přizpůsobováním se tržním a obchodním trendům a akčními nabídkami.

I přes negativní dopady hospodářských a ekonomických poměrů na Slovinsku a v regionu posílila Skupina Triglav v uplynulém roce svou kapitálovou pozici. Celková hodnota kapitálu Skupiny Triglav na konci roku 2013 dosáhla 590,5 milionů eur a ve srovnání s předchozím rokem se zvýšila o 3 %. Podíl hrubých pojistně-technických rezerv na bilančních aktivech, který je základem vyrovnaného hospodaření a zárukou dlouhodobé bezpečnosti pojištěných, činil 73,5 %.

Předepsaná hrubá výše nákladů na pojistné plnění Skupiny Triglav byla o 2 % vyšší než v předchozím roce a dosáhla 627,5 milionů eur. Hospodářský výsledek v oblasti neživotního pojištění určovaly některé hromadné živelní škody, následky sněhových bouří, mrazu, vichřice, krupobití a povodní, které se v posledních letech objevují stále častěji. V oblasti životního pojištění ovlivnil vyšší částky pojistného plnění zvýšený počet dožití v důsledku stárnutí pojistného kmene a zálohy a odbytné, které se zvýšily především v důsledku hospodářské krize.

Intenzivním řízením portfolia neživotního pojištění dosáhla Skupina Triglav kombinovaného poměru (combined ratio) ve výši 91 %, což je o 3,7 procentního bodu lepší než plánovaný výsledek a ukazuje na úspěšnost pojišťovny při realizaci její základní činnosti. Díky obezřetnému řízení obchodních a finančních rizik si Skupina Triglav udržela vysokou úroveň finanční stability, což ratingovým hodnocením „A-“ potvrzují také agentury Standard & Poor’s a A.M. Best. Ratingové hodnocení má stabilní střednědobou předpověď.

V náročných podmínkách roku 2013 pokračovala Skupina Triglav v realizaci své strategie, která je zaměřena na základní pojišťovací činnost, ziskovost a bezpečnost hospodaření. Naše plány pro rok 2014 jsou postaveny na pevných základech a v daných podmínkách jsou výrazně ambiciózní. Naše obchodní aktivity se budou v roce 2014 ještě více soustřeďovat na klienty či rozvoj a zvyšování efektivity vlastní i externí prodejní sítě,“ řekl Andrej Slapar, předseda představenstva Zavarovalnice Triglav.

V roce 2014 plánují ve Skupině Triglav dosáhnout 902,1 milionů eur konsolidovaného hrubého předepsaného pojistného, což je přibližně stejně jako v roce 2013. Kromě toho ve společnosti očekávají mírně zvýšený škodní průběh, čemuž budou průběžně přizpůsobovat program zajistné ochrany. Konsolidovaná hrubá výše nákladů na pojistné plnění by měla činit 668,5 milionů eur. Skupina plánuje dosáhnout v roce 2014 čistého zisku ve výši 65,6 milionů eur.