Situace na Ukrajině neohrožuje kvalitní investice, dlouhodobí investoři se s možnou krizí vyrovnají lépe

Přetrvávající diplomatické neshody na Ukrajině neznamenají v tuto chvíli pro kvalitní investiční fondy větší obtíž. V případě otevřeného konfliktu naopak může právě hodnotové investování a výběr kvalitních titulů pomoci investorům vyrovnat se s potenciální krizí lépe než ostatní.

České investiční fondy nevnímají v současné době politické nepokoje na východě Evropy jako zásadní problém. Kvalitní rozložení portfolia a dlouhodobé investování jim totiž zajišťuje minimalizování rizika případných ztrát. Příkladem toho, že se investorům vyplácí zhodnocovat své finance i během těchto krizí, je například BRODIS hodnotový OPFKI, QIIS.

„Náš fond nebyl situací na Ukrajině vůbec ovlivněn. Na trzích v Rusku a Ukrajině neinvestujeme přímo, neboť se jedná o státy, kde není standardní právní systém. Protože chceme uchovat a zvýšit hodnotu bohatství našich investorů, věříme jen kvalitním hodnotovým akciím pouze na vyspělých trzích,“ vysvětluje Jaroslav Hlavica ze společnosti BrodIS. „Teritoriální rozložení našeho fondu ke konci března bylo přibližně 50 % Česká republika, 25 % Dánsko a 23 % Švýcarsko,“ dodává Hlavica.

Právě Švýcarsko pak může být pro investory v době případné krize velice zajímavé. Švýcarský frank je totiž během podobných událostí považován za velice bezpečný a jeho posilování může mít na výkonnost fondů pozitivní vliv. „V žádném případě však nedoporučuji časovat trh. Je totiž téměř jisté, že investor, který se tomuto spekulativnímu přístupu věnuje, skončí po určité době ve ztrátě,“ radí Jaroslav Hlavica ze společnosti BrodIS. „Každý investor by se měl naopak držet své dlouhodobé investiční strategie, ať už na rostoucím, nebo klesajícím trhu. Jen tak totiž dosáhne kýženého úspěchu,“ uzavírá Hlavica.