Plastové obaly v současnosti? Záruka ochrany a bezpečnosti potravin

Ochrana před nebezpečím a vnějšími vlivy, snadná manipulace či bezpečnost. Nejen to patří mezi hlavní funkce, které by měl v současnosti plnit každý obal. Dobrý stav potravin totiž nezáleží pouze na jejich složení, hygieně při jejich balení nebo teplotě uskladnění. Významnou roli hraje také druh zvolené obalové techniky. Mezi nejoblíbenější a nejvyužívanější druh obalů patří plastové nádoby, zejména polypropylenové misky.

Plastové obaly musí v současnosti splňovat několik základních funkcí. Za jednu z nejdůležitějších lze přitom pokládat ochranu potravin před zkažením, k němuž často dochází vlivem různých změn a působením mnoha faktorů. Jedná se například o vlhkost, teplo, chlad, světlo či různé pachy. Kromě toho mohou být pokrmy také znehodnoceny působením škůdců nebo mikroorganismů, jako jsou například bakterie, plísně nebo kvasinky. Ačkoliv musí mít každý obal výborné těsnící vlastnosti, měl by se také vyznačovat i snadnou otevíratelností. Vzhledem k vysoké mobilitě, která se prolíná mnoha oblastmi, musí navíc obal zajistit i kvalitní transport potravin a pokrmů. Ty musí být spotřebiteli dodány nejen rychle, ale také v dobrém stavu.

Plastové obaly zabraňují kažení potravin a jejich plýtvání

Plastové obaly jsou v dnešní době považovány za uživatelsky nejpřívětivější a nejčastější obalovou techniku ve stravování. Podle nejnovějších poznatků je více než 50% všech plastových obalů v Evropě určeno k ochraně potravin. Díky tomu se znehodnotí pouze 1-2 % z celkového množství pokrmů na cestě k zákazníkovi. „V rozvojových zemích však nejsou plastové obaly dostatečně rozšířeny a využívány. Proto se zhruba 30- 50 % vyprodukovaných potravin nikdy nedostane ke svým spotřebitelům a znehodnocuje se tak průměrně až jedna pětina potravin,“ vysvětlil Bohdan Daněk, výrobní ředitel společnosti Blatinie, a.s., která se zabývá výrobou plastových obalů a prodejem balících technologií. „Nevhodným skladováním se přitom znehodnotí další třetina potravin,“ doplnil Daněk.

Obaly bez rizik, do mrazu i horka

Nejen výroba plastů je v současnosti pod kontrolou příslušných dozorových orgánů. Každý výrobce obalů tak musí používat pouze takové materiály, které jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Nesmí například obsahovat žádné škodlivé látky a zároveň poškozovat vzhled nebo chuť potravin. Plastové obaly z polypropylenu bývají většinou vyráběny technologií termoformování, při níž se do folie otiskne a následně vystřihne požadovaný tvar misky.„Důležitou vlastností těchto plastových misek je jejich tepelná použitelnost, která se pohybuje v rozmezí od -30 °C do +120 °C,“ sdělil Bohdan Daněk ze společnosti Blatinie. „Misky jsou tedy vhodné nejen pro ohřívání v mikrovlnné troubě, umožňují také hluboké zamražení obsahu a jeho následný ohřev,“ dodal Daněk. Ochrana proti rakovinotvorným buňkám

Z nedávných výzkumů vyplynulo, že kvalitní plastové obaly se navíc mohou velmi aktivně podílet na likvidaci nebezpečných látek v balených potravinách či pokrmech. Působením plastových obalů na potraviny lze výrazně snížit riziko přístupu lidského organismu k rakovinotvorným buňkám. V potravinách se totiž kromě benzenu objevuje i rakovinotvorný benzopyren, který poškozuje genetickou informaci buněk. Benzopyren se vyskytuje především v uzených masných výrobcích, kam se dostává během samotného procesu uzení masa. Účinným nástrojem pro odstranění těchto škodlivých látek je vzájemné působení masného výrobku s plastovým obalem. Studie prokázaly, že plastový obal dokáže pohltit škodliviny a výrazně snížit jejich celkové množství. Používáním plastovým obalů v potravinářském průmyslu tak lze dospět k viditelnému zlepšení ochrany zdraví člověka.