Nejčastější prohřešky českých operátorů aneb Když ukončíš smlouvu dřív, zaplatíš

I když nedávný průzkum Českého telekomunikačního úřadu ukázal, že je převážná většina zákazníků se službami tuzemských operátorů spokojená, stále se najde řada problematických míst, na která si musejí uživatelé dávat pozor. V opačném případě by totiž mohli narazit na neshody při měsíčním vyúčtování či třeba při snaze změnit poskytovatele. V následujícím článku představíme, jaké jsou nejčastější prohřešky operátorů, a jak proti nim mohou Češi co nejúčinněji bojovat.

Prohřešek 1: Končíš smlouvu dřív?

Tak plať! S přechodem k jinému poskytovateli telekomunikačních služeb se setkala již většina Čechů. Nejprve se u vybraného operátora uvázali k odběru jeho služeb, po nějaké době je ale zlákala konkurenční nabídka a rozhodli se poskytovatele mobilních služeb změnit. V tomto bodě však zpravidla narazili. Stávající operátor totiž pohrozil vysokými finančními sankcemi za předčasný odchod s tím, že došlo k porušení uzavřené smlouvy. Praxe, která v této podobě panovala v tuzemsku řadu let, je však dnes již zcela nepřípustná. „Poskytovatelé mobilních služeb jsou pod tlakem a začínají dodržovat výpovědní sankce za předčasné ukončení ve výši 20 % z měsíčního plnění. Různými kličkami se však přesto snaží natahovat proces samotného uvolnění klienta, a tak z něj získávají další a další faktury. Mezi nejčastější úhybné manévry patří prodloužená výpovědní lhůta, nutnost písemného potvrzení od operátora nebo to, že výpovědní lhůta započne od příštího zúčtovacího období,“ upozorňuje na častý nešvar tuzemských operátorů Pavel Černoch, jednatel nezávislé společnosti Tarifomat, která pomohla s nalezením vhodného tarifu už více než 100 000 Čechů.

Prohřešek 2: Účtování neobjednaných služeb

Chyby a nepřesnosti ve vyúčtování služeb jsou bohužel jedním z nejčastějších nedostatků operátorů. Pochybení navíc může být i v rámci jednoho zúčtovacího období hned několik. A to od zaúčtování služeb, které si zákazníci nikdy neobjednali, případně je již řádně zrušili, až po vymáhání částek, které útratě za daný měsíc neodpovídají. Lidé by proto měli každé vyúčtování bedlivě kontrolovat a s nesrovnalostmi se neprodleně obrátit na operátora, případně odborníka na nejbližší kamenné pobočce. Obvyklým úskalím je však nutnost nekorektní fakturu uhradit i přesto, že proces reklamace proběhl v pořádku a stížnost byla uznána. Reklamace pak bude uplatněna odečtem v příštím zúčtovacím období. Tím však může pro řadu Čechů vzniknout v daném měsíci nepříjemné navýšení nákladů na volání.

Prohřešek 3: Nesrozumitelnost smluv a produktů

Pečlivě prostudovat uzavíranou smlouvu se vyplatí v každé životní situaci a při dohodě s operátorem tomu není jinak. Zde navíc situaci ztěžuje špatná přehlednost podepisované dokumentace, ačkoliv Český telekomunikační úřad opakovaně upozorňoval na zbytečnou komplikovanost smluv a nesmyslné rozdělování do samostatných listin. Orientovat se v nově uzavírané smlouvě tak vyžaduje zvýšenou koncentraci, případně v kombinaci s pomocí odborníků. „I když lze určitou komplikovanost smluv akceptovat, protože se operátor chce logicky co nejvíce chránit, nesmí dokumentace nikdy překročit hranici elementární srozumitelnosti. Pokud tedy lidé narazí na příliš komplikovanou smlouvu, kterou ani po pečlivém prostudování a po komunikaci s odborníky na pobočkách nebudou moci kompletně uchopit, měli by se poohlédnout po jiné nabídce,“ radí Pavel Černoch, jednatel nezávislé společnosti Tarifomat, která srovnává nabídky všech mobilních operátorů fungujících na území ČR. „Pokud totiž v rychlosti podepíší smlouvu, které nebudou plně rozumět, mohli by se později dostat do problémů s vyúčtováním či třeba se skrytými poplatky,“ varuje Černoch.

Prohřešek 4: Nucení nového tarifu

Operátoři často telefonicky kontaktují své zákazníky s tím, že jim brzy vyprší stávající tarif. Pokud však chtějí užívat SMS zprávy, volání i data bez jakéhokoliv přerušení služeb, mohou uzavřít nový tarif, shodou okolností ještě výhodnější než jejich stávající. Informace jsou obvykle podány velice zajímavě, řada lidí proto na nabídku nového a zdánlivě levnějšího volání kývne. Po doručení prvního zúčtování však mnohdy nastávají rozpory s nabízenou službou a skutečným účtováním, ve kterém jsou často uvedeny skryté a doplňkové poplatky či je zde zcela odlišná fakturace služeb. Pak nastávají komplikace s rušením uzavřené smlouvy, případně se změnami podmínek. Ve skutečnosti však mají lidé právo při vypršení původního tarifu novou smlouvu bez sankce ukončit. O veškerých podstatných změnách je navíc operátor povinen zákazníka zpravit stejným způsobem, jaký má nastavený pro informování o vyúčtování.