Lídři evropského stavebnictví rostli i v krizových letech

Zatímco stavebnictví jako celek zaznamenalo v krizových letech výrazný propad, lídři evropského trhu i v obtížných podmínkách dokázali růst. Nadnárodním stavebním a inženýrským skupinám pomohla schopnost dosáhnout na největší globální zakázky, ale také akvizice menších, prosperujících firem a expanze na mimoevropské trhy. Vyplývá to ze studie společnosti Mazars, jež hledala odpověď na otázku, proč hospodářské výsledky tržních lídrů nekopírovaly vývoj v sektoru.

Obraty a zisky v evropském stavebnictví v letech 2007 až 2011 klesly o 20 % a v roce 2012 pak o dalších 4,5 %. Lídři sektoru i přesto rostli – v letech 2007 až 2011 o 23 %, v následujícím roce o dalších 9 %. Studie Mazars konkrétně zkoumala výroční zprávy sedmi největších stavebních firem v Evropě. S výjimkou rakouského Strabagu všechny v roce 2012 rostly: španělská ACS dokonce o 35 %, švédská Skanska o 13 %, méně výrazný nárůst zaznamenaly i skupiny Balfour Beatty, Vinci, Bouygues a Eiffage.

„Studie ukázala, že neexistuje jediná příčina, spíše jde o souhru několika faktorů, které v obtížných krizových letech zvýhodnily velké skupiny oproti menším hráčům na trhu. Velké skupiny například mají prostředky a možnosti k expanzi na mimoevropské trhy – třeba na ten americký, který po obrovském propadu začal znovu růst,“ komentoval výsledky průzkumu Jiří Šimek, Senior Manager společnosti Mazars. Perspektivní trhy vidí odborníci také v Asii a Africe, konkrétně třeba v Indonésii a Nigérii.

Díky dlouholetým zkušenostem mají největší evropské stavební společnosti mezinárodní prestiž a technologické know-how. Dokážou tak reagovat na vývoj stavebního trhu, který míří směrem ke komplexním globálním zakázkám. „Velké stavební společnosti jsou jedinými subjekty, které mohou řešit ty nejnáročnější, a zároveň nejdražší projekty. Mají technické zdroje, kapacity pro inovace a prostor pro finanční a technický risk, který je v mnoha projektech obsažen,“ doplnil Jiří Šimek.

Velké skupiny mají prostředky k nákupu menších, prosperujících subjektů, díky kterým pak celkově rostou. Například 35% růst ACS výrazně podpořila akvizice německé skupiny Hochtief v roce 2011. Francouzský gigant Vinci dosáhl pětiprocentního růstu hlavně díky mezinárodním akvizicím v oblasti energetiky, telekomunikační infrastruktury a pozemního stavitelství. Obecně lze říci, že na celkových hospodářských výsledcích mají čím dál větší vliv aktivity stavebních firem mimo jejich domovský obor. Základem ale ve všech případech zůstává stavebnictví.

K úspěšnému zvládnutí krize pomohlo velkým stavebním firmám relativně nízké prvotní zadlužení. Míra zadlužení sledovaných firem dokonce v letech 2011 a 2012 meziročně poklesla v průměru o 10 %. Nutno však dodat, že na průměrném poklesu se velkou měrou podílelo razantní oddlužení skupiny ACS.