Chystáte stavbu garáže? Nepodceňte přípravu a kvalitní materiál

Ujasnit si, jaký typ garáže je ten pravý či zvolit správný stavební materiál a postup. Nejen to patří k základním rozhodnutím, která by měla předcházet každé stavbě garáže a neměla by se proto podcenit. Včasné plánování a promyšlená příprava nám totiž může ušetřit nejen peníze, ale také čas a starosti.

V minulosti bylo zcela běžné umisťovat garáž pod úroveň terénu do suterénních prostor rodinných domů. Přestože se na první pohled jedná o perfektní řešení, má to pár háčků. Dříve se stavělo s naprosto jinými náklady než v současnosti a vybudování suterénních prostor nepředstavovalo zásadní navýšení ceny domu. „Dnes již tomu tak není a podzemní podlaží má velký vliv na konečnou cenu objektu. Zvyšuje ji odhadem o 10–15 %,“ uvedl marketingový manažer společnosti Lomax Lubomír Valenta. „Kromě toho bývá garáž v suterénu nevytápěná, čímž zpravidla trpí obyvatelé v obytné místnosti nad ní. Pokud takové řešení chcete zvolit, musíte především přemýšlet o důkladné izolaci stropu,“ doplnil Valenta.

Ujasněte si, jaký typ garáže je ten pravý

Při plánování výstavby garáže i během její stavby bychom se měli radit s odborníky. Architekti nám na základě svých zkušeností například poradí, zda zvolit garáž jako součást domu nebo volně stojící stavbu. Při stavbě nového rodinného domu lze obecně doporučit umístění garáže jako součást celkového půdorysu. Snížíme tím nároky na materiál i zastavěnou plochu. Výhodou je také to, že do vozu nebo pro věci uskladněné v garáži dojdeme takzvaně suchou nohou. Jestliže se rozhodnete pro samostatně stojící garáž, volte takové místo, abyste si třetinu zahrady nemuseli vyčlenit jen pro účel dlouhé příjezdové cesty. Častým argumentem pro stavbu garáže stojící samostatně na pozemku je navíc strach z možného úniku těkavých látek z automobilu. Dnešní stavební zákon však v souvislosti s tím vydal nařízení k vybudování odvětrávacích mřížek tak, aby došlo k maximální eliminaci prostoupení výparů do obytné části.

Zvolte správný materiál: beton, cihla, dřevo, plech…?

Z hlediska použitého materiálu se otevírá paleta mnoha možností. Jednou z nich může být garáž zděná, vyrobená z klasických cihel nebo pórobetonu. Druhou variantou je garáž betonová z prefabrikátu a litého skeletu. V neposlední řadě existují i garáže dřevěné či plechové. Tyto garáže se často prodávají jako systém dílců, které lze jednoduše sestavit na místě. Před samotnou stavbou je však nutné vytvořit základovou desku nebo alespoň položit betonové pásy, na kterých bude garáž stát. Základ představují plechové garáže v cenách kolem 10 000 korun. Pokud si připlatíte, lze sehnat nebo vybudovat garáž se zateplením. Volba materiálu a konstrukční řešení většinou předurčuje, jaké tepelněizolační vlastnosti bude objekt mít, což může mít vliv na další možnosti užívání. Pokud zvolíte lehkou dřevostavbu, můžete rezignovat na využití části garáže jako celoroční dílny. Přitom dílna nebo servisní prostor v rámci garáže bývají velmi praktické. Garáž můžete stavět i jako zateplenou dřevostavbu ze sendvičových panelů, jako jsou OSB desky nebo polystyren. Při správné konstrukci a zdroji tepla mohou tyto materiály navíc zajistit celoroční užívání i k jiným účelům než garážování.

Nepodceňte kvalitní garážová vrata

Za ideální řešení lze považovat zděné nebo betonové garáže, které poskytují suchý a celoročně využitelný prostor. Jejich další výhodou je možnost osazení kvalitními vraty, které objekt nejen uzavírají a chrání, ale také poskytují komfortnější tepelněizolační vlastnosti. Ačkoliv na trhu existuje několik typů garážových vrat, nejčastěji používaná jsou sekční garážová vrata. Ta jsou složena ze sekcí, které pomocí systému torzních pružin zajíždějí na vodících kolejnicích pod strop. Vratové sekce navíc disponují bezpečnostními zámky, takže při otvírání či zavírání vrat nehrozí riziko poranění. Do sekčních vrat lze navíc vsadit průhledy nebo dveře tak, abyste nemuseli vždy otvírat celá vrata. Posuvná vrata se hodí spíše do prostorů, které neumožňují zasunutí dveří pod strop. „Výhoda těchto vrat spočívá v tom, že vyžadují minimální výšku nadpraží pro montáž a nabízí také jednoduchý průchod osob již při částečném otevření,“ objasnil Lubomír Valenta ze společnosti Lomax, která nabízí široký sortiment garáží na trhu. „Tam, kde je kladen maximální důraz na využití prostoru, lze umístit rolovací vrata. Ta můžete instalovat bez dalších stavebních úprav do už stávající, rekonstruované nebo nové garáže,“ dodal Valenta.

Zavedení elektřiny se vyplatí

Lehké garáže nevyžadují zvláštní napojení na inženýrské sítě. Prakticky vždy se však hodí minimálně zavedení elektřiny pro zásuvky a světlo. Rozvod, zapojení a otestování nové elektrické soustavy svěřte odborné firmě nebo elektrikáři. Zděné nebo betonové garáže mohou být dále napojeny na kanalizaci nebo přívod vody. Počítat je třeba také s odvětráváním garážového prostoru a zavedením systému vytápění, popřípadě vzduchotechniky. Nevytápěná garáž musí být odvětrávána otvory, které je vhodné umístit pod strop a u podlahy, nejlépe ve stěně nacházející se naproti garážovým vratům. Jedině u vytápěných a temperovaných garáží je možné větrat pomocí vzduchotechniky. Při budování garáže přijdete často do kontaktu s úřady. V návaznosti na celkovou zastavěnou plochu se bude stavba administrovat v režimu takzvaného územního souhlasu, ohlášení nebo kolaudace, kdy budete potřebovat rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Pokud se chcete více seznámit s požadavky kladenými na garáže, nastudujte si příslušnou technickou normu ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.