Zájem o stavbu průmyslových a sociálních budov vzrostl loni o 8 %

Poptávka po realizování výstavby průmyslových a sociálních budov vzrostla loni o 8 % oproti roku 2011. Vyplývá to z aktuálních statistik stavební a projektové společnosti Interplan-CZ, které hodnotí loňský rok. Zájem byl přitom zejména o projektování a stavbu zařízení se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením.

V roce 2012 posílila podle údajů společnosti Interplan-CZ poptávka v oblasti staveb pro strojírenství a potravinářský průmysl. Zároveň se zvýšil zájem o zřizování sociálních staveb zaměřených na speciální potřeby. V souvislosti s tím zaznamenala loni společnost nárůst obratu o bezmála 3,8 milionu korun oproti předchozímu roku. Hospodářský výsledek pak dosáhl hodnoty 180 % roku 2011.

„Přestože je stavebnictví již od roku 2009 v recesi, podařilo se nám v loňském roce zrealizovat náplň všech zakázek a provést projektové a inženýrské služby ve větším objemu než v roce 2011. Díky tomuto faktu jsme zaznamenali celkový meziroční nárůst obratu o 25 %,“ uvedl Vladimír Svoboda, jednatel společnosti Interplan-CZ, která patří mezi specialisty v oblasti projektové a inženýrské přípravy staveb. „Realizovali jsme například rekonstrukci stáčírny v areálu Rudolf Jelínek a připravovali jsme stavby Domů speciálních služeb pro zdravotně postižené osoby. Řada projektů je však ještě v procesu tvorby, věříme proto, že i rok 2013 bude úspěšný,“ doplnil Svoboda.

Zvýšenou poptávku v loňském roce zaznamenala společnost Interplan-CZ také v případě takzvaných staveb specifického účelu, které jsou aktuálně v portfoliu projektů připravených k realizaci. Mezi ty patří například výstavba koupaliště či tělocvičny nebo rekonstrukce vyhlídkové věže. Zvláštní skupinu rovněž představují realizace staveb z kategorie obnovitelných zdrojů. V roce 2012 připravila společnost Interplan-CZ projekty v objemu investičních nákladů ve výši téměř 1 miliardy korun.

„Celkový výsledek naší práce v loňském roce považujeme při podmínkách na stavebním trhu za velice dobrý. Bylo k němu však nutné vyvinout nesporně více úsilí v marketingové a nabídkové činnosti, než v roce 2011,“ objasnil Vladimír Svoboda ze společnosti Interplan-CZ. „V letošním roce bychom se proto rádi zaměřili zejména na udržení stávajícího obratu. Zároveň se budeme intenzivně věnovat vytváření návrhů staveb pomocí speciálních nástrojů tak, že budou výrazně šetřit uživatelům budov náklady za jejich provoz,“ vysvětlil Svoboda.