Problémů s mužskou plodností přibývá, 40 % mužů má nekvalitní spermie

V současnosti má přibližně 40 % mužů potíže s kvalitou spermií a podle odborníků tento podíl neustále narůstá. Mezi nejčastější faktory, které ovlivňují jakost spermií, se řadí nadměrné užívání medikamentů, onemocnění štítné žlázy nebo cukrovka. V důsledku toho dochází u mužů k rychlému poklesu kvality spermií a také jejich množství, což má negativní vliv na plodnost. Příčinou problémů s plodností je rovněž zvyšující se věk mužů při početí prvního dítěte.

Mužskou sterilitu ovlivňuje podle specialistů celá řada faktorů, stejně jako je tomu u žen. Specifickou komplikaci však v poslední době představuje zhoršování kvality spermií a úbytek jejich koncentrace. Zatímco dříve byl obvyklý počet 80 až 120 milionů spermií na milimetr, podle platných fyziologických hodnot dle Světové zdravotnické organizace dnes činí toto množství přibližně 15 milionů.

„Ještě v sedmdesátých letech lidé při potížích páru s početím dítěte téměř automaticky předpokládali, že je příčina u ženy. Dnes se však prokázalo, že se problém s neplodností vyskytuje stále častěji také na straně muže,“ uvedl Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma, která nabízí přírodní doplňky stravy pro udržení plodnosti mužů. „Tento podíl navíc neustále roste. V současnosti lze totiž u spermií prokazatelně pozorovat rychlé snižování kvality,“ doplnil Galle.

Podle odborníků zůstává přibližně 15 % párů i po roce snažení o početí bez úspěchu. Do značné míry za to podle nich může kromě neléčených sexuálně přenosných chorob také množství léků, které mladí lidé užívají na potlačení projevů civilizačních či například endokrinních onemocnění. Muži se rovněž snaží dítě počít v pozdějším věku, než tomu bylo v minulosti. To dokazuje například fakt, že se zvýšil průměrný věk mužů při prvním vyšetření poruchy plodnosti až o 10 let.

„Data spermiologické laboratoře Sexuologického ústavu nepotvrzují zhoršování plodnosti mladých zdravých mužů dnešní generace ve srovnání s daty získanými před desítkami let. Uplatňují se zde jiné faktory. Před 40 lety byli nejčastěji vyšetřováni muži mezi 20 a 25 lety, dnes se jedná o věkovou kategorii 30 a 35 let. Mladí muži navíc mnohem častěji než dříve přežívají nejrůznější onkologická onemocnění. Také přibývá množství těch, kteří mají cukrovku či poruchu funkce štítné žlázy. Zároveň se zvýšilo množství mužů, kteří bojují s nějakým vleklým onemocněním,“ uvedl Jaroslav Zvěřina ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „To vše má na plodnost a kvalitu spermií samozřejmě negativní účinek. Současná generace třicátníků totiž kvůli tomu mimo jiné užívá celou řadu medikamentů, které jejich plodnost mohou ovlivňovat,“ doplnil Zvěřina.