O zaměstnance nad 50 let může na trhu práce růst zájem

Lidé nad 50 let patří na pracovním trhu v České republice ke skupinám s největší nezaměstnaností. Ta u lidí v předdůchodovém věku dlouhodobě překračuje hranici 50 %. Seniorům se snaží pomoci projekty v oblasti Age Managementu, které zdůrazňují klady jejich zaměstnávání. Proti diskriminaci starších zaměstnanců bojuje Rada seniorů ČR, podává dokonce ústavní stížnost proti zdanění mezd důchodců.

Kvůli stárnutí populace a následnému udržení sociálního systému i hospodářského rozvoje nabývá podle odborníků problematika starších lidí na pracovním trhu na intenzitě. Zabývá se jí například Age Management. Ten představuje personální řízení instituce zohledňující věk zaměstnanců. Definuje principy, podle kterých má mít každý zaměstnanec šanci plně využít svůj potenciál. Neptá se na to, co člověk nemůže kvůli svému věku dělat, ale naopak, co by mohl dělat nejlépe. Age Management úspěšně funguje ve Finsku už 30 let. Díky němu se starší lidé drží déle a úspěšněji na trhu práce.

„Lidé nad 50 let patří v České republice opravdu ke znevýhodněným skupinám na trhu práce. Mnohé firmy se jich zbavují kvůli poklesu jejich výkonnosti a nemají vůli najít pro ně odpovídající pracovní náplň. Přitom starší zaměstnanci se mohou v mnoha oblastech uplatnit lépe a vhodněji než mladší. Například na mentorských pozicích, kde zaškolují kolegy,“ uvedla Ilona Štorová z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. „Ozývá se nám stále více firem i státních institucí, které mají zájem zaměstnat starší lidi. Některé z nich už dokonce vytvořily i seniorský zaměstnanecký program. S postupujícím stárnutím populace tato problematika ještě určitě nabude na intenzitě ,“ zdůraznila Štorová.

Jednou z firem, která dává šanci právě starším lidem, je finančně-poradenská společnost DataLife. Loni na podzim spustila náborovou kampaň pro spolupracovníky nad 50 let. „Nezaměstnanost lidí od 50 do 65 let se dlouhodobě pohybuje kolem 56 %. To je ohromné číslo. My ale tyto spolupracovníky vítáme, uvědomujeme si, že mohou být přínosem v pracovním týmu. Oproti mladším mají více profesních a především životních zkušeností i rozvahy. Vhodně tak dotvářejí věkovou pestrost našeho týmu,“ uvedl Jaroslav Slavíček, jednatel společnosti DataLife. „Akce byla velmi úspěšná. Zájem o spolupráci projevily stovky mužů i žen nad 50 let,“ doplnil Slavíček.

Odborníci z personálních agentur se shodují v tom, že pracovní klady a zápory starších lidí se liší podle profesí. Nicméně jedno mají společné, a to loajalitu. Patří ke generaci, ve které bylo obvyklé pracovat v jedné firmě celý život. Potvrzuje to i rozsáhlá studie s názvem 50+ aktivně, kterou vytvořil pražský Respekt institut. Podle studie je další výhodou i to, že starší lidé mají díky ekonomicky soběstačným dětem nižší nároky na plat. Personalisté také často vyzdvihují jejich psychickou stabilitu a vyzrálost.

Podle údajů ze Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 žije v České republice asi 2,1 milionu lidí ve věku od 50 do 65 let. Tedy v takzvaném předdůchodovém věku. Z nich pracuje 1,1 milionu lidí. „ Česká republika se k starším lidem, kteří chtějí pracovat, chová snad nejhůře ze všech evropských zemí. Svědčí o tom například nedávné zdanění mezd důchodců. To je přece naprosto kontraproduktivní opatření,“ uvedl Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR. Spolu se svými kolegy proto chystá proti tomuto kroku ústavní stížnost. „Senioři jsou v tomto zcela nepokrytě diskriminování. Žádnou jinou skupinu vláda z tohoto hlediska nešikanuje více. Proto se musíme bránit ,“ dodal.