Na trhu je novinka pro bezúdržbový a ekologický ohřev teplé vody, uvedla ji společnost Rotex

Společnost Rotex uvedla na český trh pokrokový solární systém pro ohřev vody, Rotex Solaris „Drain back“. Systém je beztlaký, samovypouštěcí a pro svou činnost nepotřebuje nemrznoucí směs. Dosahuje proto vyšší účinnosti a nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Zařízení je možné zapojit do stávajícího systému ohřevu teplé vody v domě. Díky využití sluneční energie je možné na ohřevu teplé vody a vytápění ročně ušetřit až 14 000 Kč.

Systém Rotex Solaris je složen ze solárních panelů a beztlaké akumulační nádoby Rotex SaniCube nebo HybridCube. Na rozdíl od běžných solárních systémů pro ohřev vody nepotřebuje Rotex Solaris  nemrznoucí směs, v potrubí proudí čistá voda. Díky tomu je až o 15 % účinnější než běžné systémy používající kapaliny na bázi glykolu. Systém „drain back“ navíc umožňuje solární panely napouštět a vypouštět podle povětrnostních podmínek a požadavků na teplou vodu. Tím se zamezí zamrznutí systému v zimě a přebytkům energie v létě.

„Systém Rotex Solaris nepoužívá nemrznoucí směs, a díky tomu dosahuje lepší účinnosti, protože voda má lepší parametry pro přenos tepla. Díky řízenému vypouštění a napouštění panelů tak celý systém pracuje zcela automaticky a jeho provoz je vysoce komfortní. Nemusíte složitě doplňovat ani pravidelně měnit pracovní kapalinu. Také těsnění spojů jsou spolehlivější, protože nejsou tolik namáhána jako u klasických systémů“, sdělil Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti ENBRA, která je výhradním distributorem tepelných čerpadel značky Rotex na českém trhu. „Systém napustí solární panely až tehdy, pokud je v nich dosaženo požadované teploty. Díky tomu voda v zimě v panelu nezamrzne. Když dojde v létě k přebytku energie, systém panely jednoduše vypustí. Panely jsou samozřejmě pro takový provoz speciálně navrženy,“ doplnil Zabloudil.

Systém obsahuje dvě čerpadla, jedno s proměnným a druhé se stálým výkonem. Při spuštění ohřevu vody nejdříve pracují obě, aby se celý okruh snáze a rychle zavodnil. Po zavodnění solárních panelů pak již pracuje pouze první čerpadlo s výkonem regulovaným přesně podle teploty vody v kolektoru a zásobníku. To umožňuje minimalizovat náklady na provoz celého systému a dále zvyšuje účinnost ohřevu vody. K úspornému a efektivnímu provozu navíc pomáhají i speciálně navržené zásobníky HybridCube a SaniCube s vynikající teplotní stratifikací (rozvrstvením) pracovní vody.

„Podle našich výzkumů pokryje slunce až 35 % spotřeby energie na vytápění a ohřev teplé vody pro průměrný rodinný dům. Díky tomu je možné ušetřit až 14 000 Kč ročně. Systém samozřejmě pracuje i ve slunných dnech v zimě. V kombinaci s nízkoteplotní otopnou soustavou tak lze dosáhnout zajímavých úspor i ve vytápění,“ popisuje výhody solárního ohřevu vody Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA, která se dlouhodobě specializuje na technické zařízení budov. „Solární systém lze snadno připojit do stávajícího otopného systému s různými zdroji tepla ‒například s tepelným čerpadlem. Tímto způsobem je možné ušetřit až 75 % primární energie,“ dodal Zabloudil.