Klienti REMA Systému loni třídili hlavně IT vybavení

Klienti kolektivního systému REMA loni třídili především informační a telekomunikační přístroje. Tato zařízení představovala 59,6 % odebraného elektroodpadu. V roce 2012 byl zároveň velký zájem o odvoz velkých domácích spotřebičů. Nejvíce elektroodpadu loni společnost odebrala v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.

Největší podíl na elektroodpadu, který zpětně odebrala společnost REMA Systém, měly loni tiskárny a kopírky. Ty tvořily celou pětinu odevzdaných přístrojů. Monitory pak tvořily 13 % a osobní počítače a servery 9 % ze sebraných elektrozařízení. Další velkou skupinu elektrozařízení pak tvořily také velké domácí spotřebiče, tedy převážně chladničky, pračky či sporáky. V celkovém objemu zaujímaly necelých 10 %.

„Zpětný odběr elektrozařízení a jejich následné ekologické zpracování nabízíme firmám, školám, obcím i jednotlivým domácnostem. Největší zájem byl loni o odvoz IT zařízení,“ uvedl Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která realizuje zpětný odběr elektrozařízení na celém území ČR. „Samozřejmě pozorujeme odlišné požadavky ze strany jednotlivých subjektů, které naše služby využívají. Zatímco u projektu Zelená firma a Zelená škola jednoznačně dominuje výpočetní technika, u projektu Zelená obec mají nejvyšší podíl velké domácí spotřebiče,“ doplnil Kubernát.

V loňském roce se společnost REMA Systém zaměřila především na rozšíření dostupnosti sběrné sítě elektroodpadu. Počet sběrných míst ve firmách se zvýšil o 26 % a ve školách o 27 %. Vzrostl také počet míst pro odběr baterií, která jsou zajišťována ve spolupráci s kolektivním systémem REMA Battery. Zvýšení zájmu o sběr vyřazených elektrozařízení se projevilo i v nárůstu počtu objednávek, kde REMA Systém zaregistroval 7% nárůst oproti roku 2011.

„Na dalším rozšíření sběrné sítě plánujeme pracovat i letos. Usilujeme o to, aby naše služby byly nejen snadno dostupné, ale také o jejich vysokou kvalitu. Naším cílem je i zvýšení povědomí o nutnosti recyklace elektroodpadu,“ sdělil Petr Kubernát. „Každý by si měl uvědomit, že třídění a recyklace elektroodpadu má velký význam pro životní prostředí. Přispívá například ke snížení produkce oxidu uhličitého. Díky zpětně odebraným elektrospotřebičům, které REMA sebrala minulý rok, bylo ušetřeno téměř 5 milionů kilogramů CO2. Stejné množství CO2 by vyprodukovalo například 684 letů kolem světa,“ dodal Kubernát.