Indikátor topných nákladů zrychluje odečty a snižuje náklady na rozúčtování spotřeby až o 20 %

Indikátor topných nákladů Sontex 556 umožňuje obousměrnou radiovou komunikaci s dalšími prvky dálkového odečítacího systému. Navíc zajišťuje odesílání naměřených dat pouze na vyžádání. Díky tomu nezatěžuje svoje okolí elektronickým smogem a nabízí minimálně desetiletou výdrž baterie. Dálkové odečty pomocí radiového signálu mohou zlevnit rozúčtování spotřeby až o 20 %.

Hlavní výhodou indikátoru Sontex 556 je, že může bezdrátově vysílat naměřené hodnoty a stavové veličiny. Je plně kompatibilní s dalšími prvky radiového systému Sontex Supercom, jako jsou měřiče tepla a vodoměry. Komunikace probíhá pomocí radiového signálu v pásmu 433 MHz. Sontex 556 neodesílá data nepřetržitě, ale jen tehdy, kdy je to potřeba. Přístroj je velmi dobře zabezpečen proti pokusům o ovlivnění měření a je možné jej snadno a bez nutnosti přeprogramování začlenit do walk-by, drive-by a uzlových odečítacích systémů.

„Systémy pro dálkové odečty spotřeby energií umožňují rychlejší a levnější sběr dat. Oproti běžnému pochůzkovému odečítání naměřených hodnot mohou využitím dálkového odečtu majitelé objektů či bytová družstva ušetřit podle našeho odhadu až 20 % nákladů na vyúčtování spotřeby energií,“ sdělil Petr Holyszewski, produktový manažer společnosti ENBRA, která se specializuje na měření a rozúčtování spotřeby vody a tepla. „S využitím indikátoru Sontex 556 lze bez problému realizovat roční, měsíční i on-line odečet a tím lépe vyhodnocovat spotřebu energií celého objektu. Vzhledem k tomu, že tyto indikátory komunikují pouze na vyžádání, jsou zcela bezúdržbové,“ doplnil Holyszewski.

Systémy pro dálkový odečet spotřeby tepla a energií se uplatní nejen v objektech, kde je nutný častější sběr dat, ale také v běžných bytových domech. Dálkový odečet totiž výrazně zrychlí a zefektivní sběr dat, aniž by došlo k zbytečnému narušování soukromí obyvatelů domu. Indikátor topných nákladů Sontex 556 však kromě dálkového měření umožňuje i klasický vizuální odečet naměřených hodnot. Přístroj je také možné snadno přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Lze například nastavit den, kdy se budou naměřená data ukládat do paměti, nebo definovat hodnoty zobrazované na displeji přístroje.

„Velkou výhodou indikátoru topných nákladů Sontex 556 je snadné začlenění do moderních uzlových systémů odečítání spotřeby energií. S jejich využitím pak odpadá i nutnost dálkových kontrol přenosným zařízením či z automobilu, protože veškerá komunikace s centrálou probíhá automaticky pomocí radiového signálu a internetu či GSM,“ vysvětlil Petr Holyszewski. „Kromě úspor nákladů na odečty umožňuje častější měření a dálková komunikace s rozúčtovacím centrem lepší vyhodnocování spotřeby tepla pro případnou optimalizaci. Užitečnou funkcí je rovněž okamžitá identifikace poškozených nebo vadných přístrojů,“ popisuje další výhody kvalitních měřicích systémů s elektronickou komunikací Holyszewski.