Životní pojistku letos uzavírají z 69 % muži nad 25 let

Životní pojištění letos uzavírají v 69 % případů muži ve věku nad 25 let. Vyplývá to z aktuálních statistik RENTIA, divize AWD ČR, za období od ledna do července 2012. Podle odborníků si životní pojistku sjednávají především živitelé rodin a majitelé hypotečních úvěrů na nemovitosti. Chtějí tak ochránit své blízké před rizikem finančních ztrát.

Podle statistik RENTIA tvoří více než dvě třetiny všech zájemců o životní pojistku muži starší 25 let. Podle expertů jsou to zpravidla lidé, kteří svým stálým příjmem zabezpečují a financují chod domácnosti. Životní pojištění sjednávají pro případ rizik ohrožujících jejich zdraví a život.  Ženy naopak sjednávají životní pojištění mnohem méně, přestože nyní platí za pojištění pro případ smrti nižší sazby než muži. 

„Poptávku klientů o životní pojistku registrujeme celoročně a do budoucna očekáváme její nárůst. Tento produkt si sjednávají tradičně nejčastěji muži, kteří si pořídili půjčky na nemovitosti nebo například na auta. Jedná se převážně o živitele rodin,“ uvedl Kamil Durčák, produktový manažer společnosti RENTIA, divize AWD ČR, specialisty na finanční poradenství. „Tato skupina lidí nese velkou zodpovědnost. Proto se snaží pro všechny případy zabezpečit a eliminovat tak možné finanční komplikace, které by mohly po jejich úrazu či úmrtí nastat,“ vysvětlil Durčák.

Ze statistik RENTIA vyplynulo, že v období od ledna do července 2012 došlo ke zvýšení zájmu o životní pojistku také ze strany mužů do 25 let věku. Oproti stejnému období loňského roku se jejich počet zvýšil o více než 5 %. Podle odborníků z RENTIA, divize AWD ČR, je zájem této věkové skupiny spojen zejména s ukončením studia na vysoké škole a zakládáním rodiny.

„Zvyšující se počet mladých lidí uzavírajících životní pojištění je jasným důkazem, že stále více pociťují zodpovědnost vůči svým blízkým a chápou potřebu vyšší pojistné ochrany,“ sdělil Jan Macek, specialista oddělení produktového managementu RENTIA, divize AWD ČR. „Průzkumy dokázaly, že lidé spatřují velkou výhodu v možnosti daňového odpočtu. V době velkých finančních výdajů spojených s budováním rodiny je každá podobná možnost vítaná,“ doplnil Macek.