Skupina Triglav dosáhla letos v prvních třech kvartálech čistého zisku 50,5 milionu eur

Čistý zisk Skupiny Triglav, jejíž součástí je i Triglav pojišťovna, činil za první tři kvartály letošního roku 50,5 milionu eur. Od ledna do konce září 2012 získala Skupina Triglav 732,1 milionu eur na předepsaném pojistném. Ukazatel Combined ratio činil za uvedené období příznivých 91,8 %.

Skupina Triglav docílila pozitivních finančních výsledků důsledným dodržováním svého strategického plánu. Zaměřila se na dosažení výnosnosti veškerých svých pojišťovacích aktivit. Bylo nutné striktně dodržet definovaná pravidla pro řízení rizik či adekvátní zajištění rizik. Skupina Triglav nicméně zaznamenala v důsledku ekonomické recese v prvních devíti měsících roku 2012 pokles hodnoty svých finančních aktiv o 35,5 milionu eur.

„Obchodní a finanční výsledky Skupiny Triglav potvrzují, že Triglav pojišťovna je součástí silného finančního celku. Výsledky jsou však výrazně ovlivněny situací na kapitálových trzích, protože většinu celkových aktiv společnosti představují nejrůznější finanční investice,“ uvedl Petr Baný, generální ředitel a předseda představenstva Triglav pojišťovny. „Globální finanční krize způsobila prudký pokles trhu a navzdory konzervativní investiční strategii se tento pokles dotknul i hodnoty části portfolia investic Skupiny Triglav,“ doplnil Baný.

Intenzivní řízení segmentu neživotního pojištění zlepšilo očekávané výsledky a hodnocení celé Skupiny Triglav. Poměrový ukazatel celkových nákladů Combined ratio dosáhl v segmentu neživotního pojištění hodnoty 91,8 %. Combined ratio největší slovinské finanční instituce Zavarovalnice Triglav, která je zároveň mateřskou společností Triglav pojišťovny, činilo v segmentu neživotního pojištění 85,4 %.

„Z celkového čistého zisku Skupiny Triglav dělal čistý zisk Zavarovalnice Triglav 39,2 milionu eur. Na hrubém předepsaném pojistném měla naše mateřská společnost příjem 513,3 milionu eur. Zavarovalnice Triglav je ve výborné kondici, ze které mohou těžit i dceřiné společnosti, “ dodal k výsledkům Petr Baný z Triglav pojišťovny.