Ronovský: Motoristé se zajímají o cenu pojištění, kvalitě pojistky nevěnují pozornost

Zákazníci trhu s pojištěním vozidel prosluli v posledních letech honbou za co nejnižší cenou povinného ručení. Až překvapivě se přestali zajímat o parametry pojistky a služby zahrnuté v její ceně. Pozornost věnovaná pouze samotné ceně je však ošidná. Jen o 10 % dražší pojistka totiž může motoristovi nezřídka ušetřit tisíce korun.

U povinného ručení dosahují cenové rozdíly mezi nejlevnějším a nejdražším produktem pro jednotlivé segmenty i více než trojnásobků. Motorista se slabším vozem z města získá povinné ručení například v rozmezí od 1 911 Kč do 4 333 Kč. Srovnávané pojistné produkty se však liší nejenom cenou, ale i svým složením. Zatímco cena je patrná na první pohled, výše pojistných limitů, kvalita asistenčních služeb či v produktu zahrnutá doplňková pojištění, se projeví až po důkladnějším prostudování pojistných podmínek. V horším případě až poté, co nastanou nesnáze.

Nejnižší cena na úkor kvality

Nejlevnější pojistný produkt ve výše daném porovnání vychází na 1 911 Kč ročně. Tento produkt je charakteristický limitem krytí pro škodu na majetku a škodu na zdraví ve výši 35/35 milionů Kč. Povinné ručení sice obsahuje úrazové pojištění řidiče, nezahrnuje však asistenční služby. Pokud by si motorista připlatil o 10 % navíc, za 2 140 Kč uzavře u stejné pojišťovny pojistku, v rámci které získá navíc asistenční službu a téměř trojnásobný limit pojistného krytí 100/100 milionů Kč. Navýšení ceny o 229 Kč ročně tak může motoristovi ušetřit tisíce korun za odtah a asistenční službu, případně až 75 milionů Kč za způsobenou škodu v případě hromadné havárie nebo vážného poškození zdraví.

Nejdražší pojistka nemusí být vždy ta nejlepší

Mezi kvalitou pojištění a jeho cenou neplatí přímá úměrnost. V našem modelovém příkladu je například nejdražší produkt za 4 333 Kč. Nabízí tento produkt ale i nejkvalitnější parametry a služby zahrnuté v ceně? Odpověď zní ne. Při pohledu na celou škálu produktů různých pojišťoven najdeme produkt konkurenční pojišťovny, za který klient zaplatí ročně 3 012 Kč a získá vyšší limity krytí i větší strukturu pojistného krytí. Takový produkt pak považujeme za nejkvalitnější. Chytrou volbou může tedy motorista v uvedeném případě ušetřit 44 %. Na tomto místě je vhodné položit si otázku, co rozumíme pod kvalitou pojistky.

Kvalita pojistky vychází z pojistné smlouvy a pojistných podmínek

Při zkoumání kvality pojistky musíme vyjít z pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Tam zjistíme, co pojišťovna nabízí bez nutnosti připojištění.

Základem je výše pojistných limitů, jejíž zákonné minimum je 35/35 milionů Kč. Přes fakt, že pro většinu škod postačuje zákonný limit, nejsou výjimečné ani případy, kdy se škoda dostává přes tuto hranici. Jde například o hromadné havárie na dálnici či v zahraničí. Vysoké limity se však vyplatí především kvůli možným výplatám škody poškozenému v důsledku jeho poranění, smrti či invalidity. Zde pojišťovny platí za klienty jednorázové odškodné v milionech korun a doživotní rentu poškozené osobě. Pokud výše výplaty pojistného plnění přesáhne limit sjednaný ve smlouvě, pak další platby musí klient financovat samostatně.

Kvalitu pojistky výrazně ovlivňuje úroveň asistenčních služeb

Zásadním faktorem pro kvalitu pojistky je i úroveň asistenčních služeb, v rámci nichž může být zahrnuta pomoc při poruše vozidla. Bez nutnosti dalšího připojištění nalezneme v některých produktech i úrazové pojištění řidiče, případy střetu se zvěří, pojištění zavazadel a do určité míry i škody na vlastním vozidle. Takovou škálou krytí pojistných nebezpečí se kvalitní povinné ručení začíná blížit charakteru havarijního pojištění.

Orientovat se v pojištění vozidel na základě poměru cena vůči výkonu je samozřejmě složitější, než výběr podle jediného kritéria – ceny. Motorista, který si však s výběrem dá práci, nebo si nechá ohledně kvality poradit od odborníka, ocení parametry a služby pojistky právě v situaci, kdy se mu to bude nejvíce hodit.

Autor komentáře: Pavel Ronovský, ředitel nezávislého portálu ČeskéPojištění.cz, který porovnává nabídky všech pojišťoven na českém trhu.