Projekt Buď líný zbavil domácnosti 100 tun elektroodpadu

Bezmála 100 tun elekroodpadu bylo odebráno od českých domácností za jeden rok fungování projektu Buď líný. Ve využívání bezplatné služby odběru vyřazených elektrospotřebičů jsou nejaktivnější Pražané, kteří si nechali odvézt třetinu z celkového objemu. Nejčastěji se lidé touto cestou zbavují mrazáků a ledniček, které tvoří 28 % odvážených přístrojů. Stejný podíl zaujímají i vyřazené televize.

Služba zpětného odběru od domácností v rámci projektu Buď líný funguje na celém území České republiky. Po Praze patří k nejaktivnějším oblastem Středočeský kraj s téměř 17% podílem a kraj Jihomoravský s 9 % na vybraném objemu. Díky této bezplatné službě si lidé mohou nechat odvézt veškeré vyřazené elektropřístroje. Nejvíce je služba využívána pro velké domácí spotřebiče, tedy zejména pro mrazáky, ledničky, televize, pračky, myčky a sporáky. Ty tvoří 79 % ze všech odvážených zařízení. Naopak u malých domácích spotřebičů hrozí největší riziko, že skončí ve směsném odpadu.

„V průměru si domácnosti nechávají odvézt 246 kilogramů elektroodpadu. Vůbec největší objednávka od jedné domácnosti dosáhla hmotnosti 6 855 kilogramů,“ uvedl Petr Kubernát, ředitel společnosti REMA Systém, která je realizátorem projektu Buď líný. „Bezplatnou službu nabízíme od 25 kilogramů nashromážděného elektroodpadu. Mnohem více se ale domácnostem vyplatí objednávka nad 150 kilogramů, při které nemusí přístroje zvlášť balit do krabic, ale pouze je připraví k nakládce,“ dodal Kubernát.

Projekt Buď líný byl spuštěn v listopadu 2011. Při příležitosti svého ročního výročí nyní slaví již téměř 100 tun vybraného elektroodpadu. Cílem projektu je podpořit ekologické chování českých domácností, tedy zabránit, aby vyřazené spotřebiče končily v běžném komunálním odpadu. Díky službě Buď líný nemusí lidé s vyřazenými spotřebiči cestovat do sběrného dvora. Stačí pouze udělat telefonickou či elektronickou objednávku a zařízení jim budou bezplatně odvezena přímo z jejich domova.

„Naším projektem Buď líný chceme zajistit, aby domácí elektroodpad nekončil na skládkách, ale aby byl bezpečně likvidován a dále materiálně využíván. Od nás putují vyřazená elektrozařízení ke zpracování u specializovaných společností,“ sdělil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém. „Zde jsou spotřebiče po oddělení některých částí rozdrceny a dále separovány na jednotlivé materiálové frakce. Zvláště u kovů, které si zachovávají stále stejné vlastnosti, je jejich další využití poměrně snadné. Recyklace kovů je navíc méně náročná než jejich těžba a mnohem méně zatěžuje životní prostředí,“ doplnil Kubernát.