Největší překážkou v elektronizaci zdravotnictví je podle 56 % lékařů nepřipravenost institucí

Více než polovina ambulantních lékařů v České republice vnímá překážku rozvoje elektronického zdravotnictví v nepřipravenosti zdravotnických subjektů. V unikátním průzkumu společnosti CompuGroup Medical, největšího poskytovatele informačních systémů pro zdravotnictví, to uvedlo 56 % z 1028 oslovených lékařů. Komplikace vnímají oslovení lékaři v chybějící legislativě, složitosti potřebného softwaru či v nedostatku svého času.

Z celorepublikového průzkumu společnosti CompuGroup Medical mezi ambulantními lékaři vyplynulo, že největší překážka rozvoje elektronizace spočívá v nepřipravenosti laboratoří či nemocnic komunikovat elektronicky. Až 41 % lékařů spatřuje problém rozvoje ve složité legislativě, která podle nich celý proces elektronizace ztěžuje a zpomaluje. Náklady na pořízení technického vybavení považuje za komplikaci 21 % ambulantních lékařů.

„Ambulantní lékaři jsou nejčastěji v kontaktu s pojišťovnami, laboratořemi, nemocnicemi a okolními ambulancemi. Přestože například zdravotní pojišťovny v posledních letech aktivně podporovaly u těchto institucí rozvoj elektronické komunikace, chybějící legislativa tomuto rozvoji podle průzkumu brání,“ sdělila Lenka Volfová, vedoucí marketingového oddělení společnosti CompuGroup Medical, která je lídrem tuzemského trhu v oblasti IT systémů pro zdravotnictví. „Průzkum však zároveň ukázal, že je mezi ambulantními lékaři o elektronickou komunikaci opravdu zájem. Jsou dokonce připraveni se aktivně podílet na projektech v rámci eHealth, které považují za smysluplné,“ doplnila Volfová.

Ojedinělý výzkum probíhal mezi praktickými lékaři, ambulantními specialisty a stomatology v období od června do srpna 2012 v rámci celé České republiky. Hlavním cílem společnosti CompuGroup Medical bylo získat názory a postoje lékařů a zmapovat současný stav elektronizace českého zdravotnictví. Na průzkumu se podílelo bezmála 850 praktických lékařů a 180 stomatologů.

„Interní průzkum jsme se rozhodli realizovat pomocí jasně strukturovaných dotazníků, které jsme lékařům rozeslali elektronicky. Zjišťovali jsme, v čem spatřují lékaři problémy a v jakých procesech nejčastěji komunikují nebo v jakých by elektronizaci uvítali. Zároveň nás zajímalo, na které partnery by elektronickou komunikaci rádi rozšířili,“ uvedl Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical, která poskytuje informační systémy pro 13 000 ambulantních lékařů v ČR. „Průzkum vyvrátil všeobecně rozšířenou domněnku, že lékaři jsou vůči elektronické komunikaci skeptičtí. Naopak z něj vyplynulo, že je pro ně smysluplná modernizace zajímavá,“ dodal Hlaváček s tím, že do vyhodnocení byly zařazeny všechny dotazníky, ve kterých byla vyplněna alespoň jedna odpověď.