Laboratorní výsledky stále více lékařů získává elektronicky

Laboratorní výsledky loni přijímalo elektronickou cestou 42 % ambulantních lékařů. Počet těchto uživatelů za uplynulých 5 let narostl o 16 %. Vyplývá to ze statistik za rok 2011 společnosti CompuGroup Medical, největšího poskytovatele informačních systémů pro zdravotnictví v ČR. Načítání údajů z internetu výrazně snižuje čas čekání na výsledky z laboratoří a pomáhá při jejich vyhodnocování.

Z aktuálních statistik společnosti CompuGroup Medical vyplývá, že podíl ambulancí komunikujících s laboratořemi elektronicky loni činil celkem 42 %. V předchozím roce se přitom tento podíl pohyboval pouze na úrovni 36 %. Elektronické načítání laboratorních výsledků umožňuje ambulancím specializovaný zdravotnický software. Jeho funkce okamžitě lékaře upozorní na rizikové hodnoty, což usnadňuje určování diagnóz.

„Možnost komunikovat s laboratořemi elektronickou cestou usnadňuje lékařům celou řadu časově náročných úkonů. Díky softwaru umožňujícímu automatické vyhodnocování výsledků se eliminuje riziko lidského pochybení. Speciální funkce vždy lékaře upozorní na rizikové hodnoty, například odhalí diabetiky,“ uvedl Vladimír Přikryl, jednatel společnosti CompuGroup Medical, která poskytuje informační systémy pro 13 000 ambulantních lékařů v ČR a je lídrem tuzemského trhu v oblasti IT systémů pro zdravotnictví. „Předběžné vyhodnocení statistik za první čtvrtletí roku 2012 prozatím ukazuje shodné výsledky s předchozím rokem. V dalších měsících očekáváme nárůst ambulancí, které načítají laboratorní výsledky elektronicky,“ dodal Přikryl.

Zdravotnické systémy dovolují ambulantním lékařům automaticky ukládat laboratorní výsledky přímo do počítače, díky čemuž umožňují vést veškeré záznamy pacientů v přehledné podobě. Výhodou elektronické komunikace je možnost být v kontaktu i s geograficky vzdálenějšími laboratořemi. Ambulance tak mohou jednoduše a rychle spolupracovat i se specializovanými institucemi v jiných městech.

„Software pro lékaře by měl být srozumitelný, spolehlivý a snadno ovladatelný. Cílem je usnadnění celého procesu dokumentace pacienta, musí především šetřit lékařům čas a ulehčit jim každodenní agendu,“ uvedl Jan Hlaváček ze společnosti CompuGroup Medical, která poskytuje zdravotnickým zařízením řešení, jež pokrývají všechny potřeby lékařské praxe a jsou vhodná pro široké spektrum odborností. „Naše programy poskytují lékařům maximální přehled o zdravotním stavu pacienta i ekonomickém stavu celé ordinace,“ dodal Hlaváček.